Stikkord

Ledere

Det skjer noe med forbrukerne om dagen, både hjemme og i andre europeiske land. De blir mer og mer opptatt av dyrevelferd. Undersøkelser og salgstall bekrefter dette.

Det er på tide å ta nye skritt i svineavlens utvikling. Verden har fått nye bioteknologiske metoder som kan vise seg å få stor og positiv betydning.  Særlig kan dette

Det er for mye svinekjøtt i vest-Europa. Antall purker må klart ned, kanskje så mye som ti prosent. 

Kostnadseffektivitet er det nye slagordet i regjeringens landbruksmelding. Bønder og alle andre i matens verdikjede må drive rasjonelt og effektivt om vi skal være i stand til å kutte kostnader

«Tallenes tale er klar». Vi kjenner alle uttrykket.