Publisert: 25.04.2017 Oppdatert: 25.07.2018

Stikkord:

Forbrukere flytter på seg

Det skjer noe med forbrukerne om dagen, både hjemme og i andre europeiske land. De blir mer og mer opptatt av dyrevelferd. Undersøkelser og salgstall bekrefter dette.


Signalene kommer fra flere mellom- og nordeuropeiske land, ikke minst fra Danmark. I dette bladet kan du lese at salget av økologisk svinekjøtt i detaljhandelen hos våre naboer i sør har økt med 28 prosent i volum fra 2015 til 2016. Du kan også lese at en dansk svinerådgiver på årsmøtet til svenske svineprodusenter slo fast at all svineproduksjon i Europa beveger seg i svensk retning. Alle som følger med vet at dyrevelferdsmessige standarder i svensk svineproduksjon likner mye på de norske.

Både Norge og Sverige har med sine nasjonale standarder vært ledende på flere områder som dreier seg om dyrevelferd for griser. Vi har lange tradisjoner for løsdrift med purker, krav til bedre plass for grisene, forbud mot halekupering, kastrering under bedøvelse og veldig lavt antibiotikaforbruk, for å nevne noe.

Den danske veterinæren, svineprodusenten og svinerådgiveren Hans Bundgaard tror altså at all europeisk svineproduksjon dreier seg i svensk, og dermed også norsk, retning. Han har blant annet den antibiotikafrie svineproduksjonen på danske Bornholm i tankene. De får merpris for å drive antibiotikafri produksjon. De halekuperer ikke, og har krav til lengre dietid, for å nevne noe. Gode produksjonsresultater får de også.

«I det lange løp er spredt og regulert svineproduksjon fortsatt bærekraftig»

- Tore Mælumsæter

Også i Norge ble det i fjor gjort en undersøkelse av forbrukerholdninger til kastrering av gris som gjenspeiler dette. Siden forrige gang undersøkelsen ble gjort (2008), har forbrukerne blitt mer og mer opptatt av dyrevelferd ved kjøp av svinekjøtt.

Vi bør ha dette i bakhodet i vårt videre arbeid for kvalitetsmessig og etisk svinekjøttproduksjon. For parallelt med disse trendene ser vi at enkelte fortsatt har klokkertro på industriell produksjon i stor skala. Et nytt dansk storprosjekt bekrefter det.

Sterke krefter drar med andre ord i helt forskjellige retninger. I det lange løp skal du se at vår norske modell med spredt og kvantumsavgrenset produksjon er fortsatt er bærekraftig.