Stikkord

Utdanning og kompetanse

Kort om gjerdeholdaarskog

Publisert: 18.10.2018 Oppdatert: 18.10.2018

Gjerdehold er et klassisk diskusjonstema. Det reiser mange spørsmål og problemstillinger. I det følgende skal jeg omtale enkelte av de problemstillingene som oppfattes å være praktiske for eiere av landbrukseiendommer. 

Allemannsretten

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

I Norge har allmennheten fra gammelt av kunnet utøve en viss bruk over annen manns grunn. Dette blir gjerne betegnet som allemannsrett.

Mære best på gris i år

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Mære Landbruksskole ble Husdyrtreffvinner på gris i 2018, tett fulgt av Tomb landbruksskole.  Elevene Vegard Skjesol, Tonje Westerhus, Marius Hjulstad, Anton Aas og Edvard Grande leverte den beste oppgaven. 

Eiendomsrett, bruksrett, rett til å sette opp bom og kreve bompenger

Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Privat vei fører med seg flere spørsmål og er ofte grobunn for uenighet og tvister. Ute på bygdene er det vanlig med privat vei, og det er ikke uvanlig at gårdsbruk har felles vei eller veirett over hverandres eiendom.

Tomtefestelovens utgangspunkt er at den som fester tomt til fritidshus har rett til å innløse festetomta når det har gått 30 år av festetiden, og deretter for hver gang det har gått 10 nye år, samt ved utløpet av festekontrakten. Unntak fra dette utgangspunktet gjelder imidlertid for de mange som fester tomt til fritidshus som

Bli med på studiering

Publisert: 16.02.2018 Oppdatert: 16.08.2018

Vinterens studieopplegg «Full kontroll fra avvenning til slakt» kan nå bestilles i Norsvins nettbutikk, og alle kan bli med.