Stikkord

Utdanning og kompetanse

Generasjonsskifte på gårdsbruk

Publisert: 12.04.2019 Oppdatert: 12.06.2019

Generasjonsskifte på gårdsbruk kan reise mange spørsmål som det kan være nyttig å ha tenkt gjennom og tatt stilling til før generasjonsskiftet gjennomføres. I det følgende vil jeg derfor omtale enkelte slike aktuelle spørsmål og problemstillinger:

Aksjeselskap i landbruket

Publisert: 06.03.2019 Oppdatert: 06.06.2019

Det har tradisjonelt vært en politisk målsetning at landbruksarealer i størst mulig grad skal være eid av privatpersoner. Solberg-regjeringen har et nytt syn på dette: Nå skal det legges til rette for at aksjeselskaper enklere kan tre inn i landbruket.

Ny lov om arv

Publisert: 25.01.2019 Oppdatert: 25.02.2019

Forslag til ny arvelov ble sendt Stortinget rett før sommeren. Forslaget er ment å innebære en forenkling av lovverket om arv og dødsboskifte med mer moderne språkbruk. Det legges opp til at gjeldende lover om arv og om skifte oppheves, og det gis en ny arvelov med regler om både arv og skifte av dødsbo.

Eiendom som ligger i sameie

Publisert: 27.12.2018 Oppdatert: 27.02.2019

Landbruksarealer kan eies i fellesskap mellom enten personer eller gårdsbruk. Eiendom som eies i fellesskap av to eller flere personer utgjør et personlig sameie. Slike personlige sameier oppstår typisk når flere kjøper en eiendom sammen, eller når flere sammen overtar eiendom gjennom gave eller arv fra et dødsbo. 

Eiendom som ligger i sameie

Publisert: 11.12.2018 Oppdatert: 11.12.2018

Landbruksarealer kan eies i fellesskap mellom enten personer eller gårdsbruk. Eiendom som eies i fellesskap av to eller flere personer utgjør et personlig sameie. Slike personlige sameier oppstår typisk når flere kjøper en eiendom sammen, eller når flere sammen overtar eiendom gjennom gave eller arv fra et dødsbo. 

En kort innføring i jaktretten

Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Fra langt tilbake var retten til jakt uten hund som utgangspunkt fri for alle. I 1899 fikk vi jaktloven som imidlertid fastslo at retten til jakt lå til grunn­eieren. Dette grunneierprinsippet ble videreført i jaktloven av 1951 og enn videre til viltloven av 1981 som er den loven som gjelder i dag.