Stikkord

Utdanning og kompetanse

Eiendom som ligger i sameie

Publisert: 11.12.2018 Oppdatert: 11.12.2018

Landbruksarealer kan eies i fellesskap mellom enten personer eller gårdsbruk. Eiendom som eies i fellesskap av to eller flere personer utgjør et personlig sameie. Slike personlige sameier oppstår typisk når flere kjøper en eiendom sammen, eller når flere sammen overtar eiendom gjennom gave eller arv fra et dødsbo. 

En kort innføring i jaktretten

Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Fra langt tilbake var retten til jakt uten hund som utgangspunkt fri for alle. I 1899 fikk vi jaktloven som imidlertid fastslo at retten til jakt lå til grunn­eieren. Dette grunneierprinsippet ble videreført i jaktloven av 1951 og enn videre til viltloven av 1981 som er den loven som gjelder i dag. 

Paul rekrutterer nye kjøttskjærere

Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Det ligger stor fagkunnskap i bunn når Paul Bothe rekrutterer og skolerer unge og ferske ungdommer i kjøttskjærerfaget.

Norsvinskolens kompetanse godkjent

Publisert: 12.11.2018 Oppdatert: 12.11.2018

Mattilsynet har godkjent Norsvinskolen som kompetanse­givende kurs i dyrehelse. Det er den nye dyrehelseforskriften som trådte i kraft 1. juli 2018 som setter et slikt krav.

Kort om gjerdeholdaarskog

Publisert: 18.10.2018 Oppdatert: 18.10.2018

Gjerdehold er et klassisk diskusjonstema. Det reiser mange spørsmål og problemstillinger. I det følgende skal jeg omtale enkelte av de problemstillingene som oppfattes å være praktiske for eiere av landbrukseiendommer. 

Allemannsretten

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

I Norge har allmennheten fra gammelt av kunnet utøve en viss bruk over annen manns grunn. Dette blir gjerne betegnet som allemannsrett.