Stikkord

Utdanning og kompetanse

Ikke glem kravet om konsesjon!

Publisert: 05.04.2022 Oppdatert: 05.04.2022

Mange tenker nok at konsesjon bare kreves når det ­finnes en spesialbestemmelse som oppstiller krav om konsesjon. Det følger imidlertid av konsesjonsloven § 2 at fast eiendom ikke kan erverves uten konsesjon, med mindre loven oppstiller unntak.

Beiteberettigedes rett til dyreslipp på private fellesbeiter

Publisert: 08.03.2022 Oppdatert: 08.03.2022

Som oftest er det nok beitemark til alle beiteberettigede. Likevel skal man være bevisst at beitet ikke er en utømmelig ressurs. Når for mange berettigede bruker større deler av beitet enn de har rett til, oppstår det til slutt en overbeitesituasjon. 

Sameigelova

Publisert: 03.02.2022 Oppdatert: 15.02.2022

Sameiere kan ­havne i mange ­ulike konflikter. Her vil vi nevne to typiske situasjoner, samt komme med noen råd om hvordan man kan forebygge tvist. 

Avkortning i arv

Publisert: 21.10.2021 Oppdatert: 29.10.2021

Tidligere kunne arvelater ensidig bestemme at «ei monaleg gåve» gitt til en livsarving, skulle avkortes i mottakeren sin arv, jf. § 38 i den opphevede arvelova av 1972. Det skulle også foretas avkorting, dersom det ble «godtgjort at avkorting vil vere i samsvar med føresetnadene til arvelataren». 

Landbruksunntaket og tomtefeste

Publisert: 08.09.2021 Oppdatert: 08.09.2021

Mange klienter har spørsmål rundt det såkalte landbruksunntaket i tomtefestelovgivningen. Vi vil her redegjøre kort for grunntrekkene ved denne unntaksregelen.

Arv og avkorting

Publisert: 08.06.2021 Oppdatert: 15.06.2021

Dersom arvelater har flere livsarvinger, og gir en gave til kun én av disse, oppstår spørsmålet om det skal gjøres fradrag i arven til livsarvingen som mottok gaven. Dette blir gjerne omtalt som et spørsmål om avkortning i arv på bakgrunn av forskudd på arv.