Stikkord

Utdanning og kompetanse

Mattilsynet lærer mer om gris

Publisert: 09.03.2020 Oppdatert: 03.03.2020

– Dette var både nyttig, interessant og lærerikt. En fin oppstart på en bedre dialog med næringa, sier Torunn Knævelsrud.

Arv

Publisert: 09.03.2020 Oppdatert: 04.03.2020

Det sies at når Vår Herre kaller sine hjem til seg kommer fanden med ­arvingene. Arveretten er et av de rettsområdene som svært mange berøres av i løpet av livet, både som arving og som fremtidig arvelater.

Bygger lokalt omdømme med besøk

Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 12.02.2020

– Ikke skjul næringa vår. Vi forklarer ungene hvorfor vi har restriksjoner på besøk i grisehuset. Vi er redde for at de skal smitte grisen, ikke ­omvendt, sier Bjørn Ståle ­Bekkeheien.

Innløsning av festetomt

Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 13.02.2020

For bolig- og fritidshus gjelder egne regler i tomtefesteforhold. En av disse reglene er tomtefestelovens § 37 om innløsning av festetomten og hva slags pris fester skal betale ved innløsningen.

Vederlagskrav etter endt samboerforhold

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 10.02.2020

Det finnes ingen lov om samboerskap som regulerer det økonomiske fellesskapet mellom samboere, slik det gjør for ektefeller. Utgangspunktet er derfor at hver av sameierne eier det som er hans eller hennes.

Kort om privat vei med flere brukere

Publisert: 29.08.2019 Oppdatert: 07.02.2020

Privat vei er vei som ikke driftes og vedlikeholdes over et offentlig budsjett. Slike veier reiser mange spørsmål og er ofte et tema i saker som havner hos advokater. Det gjelder særlig når veien brukes av flere. I slike saker oppstår det blant annet spørsmål om vedlikehold, opprusting og kostnadsfordeling.