Stikkord

Utdanning og kompetanse

Privat vei fører med seg flere spørsmål og er ofte grobunn for ­uenighet og tvister. Ute på bygdene er det vanlig med ­privat vei og det er ikke uvanlig at

Fram til 2010 gjaldt dyrevern­loven fra 1974. I 2001 ble strafferammen for brudd på lovens bestemmelser økt. I dyrevelferdsloven som trådte i kraft i 2010 kom det klart til uttrykk

Lav grisingsprosent, omløp, for få fødte og problemer med å få ungpurkene inn i puljene til rett tid slik at det blir spredt grising er de vanligste utfordringene når det

Gode rutiner og metoder for å avdekke purker som løper om eller er tomme etter bedekning er viktig. Oppdages disse kan de bedekkes på nytt eller utrangeres, og eventuelt erstattes

Riktig fôring i oppdrettsperioden legger grunnlaget for holdbare og produktive purker i flere laktasjoner, noe som både er god dyrevelferd og god økonomi. Riktig fôring bidrar til puljer med jevn

I veglova skilles det mellom offentlige og private veier. Offentlige veier driftes av det ­offentlige på ulike plan: Statlig, fylkeskommunalt og kommunalt. For private veier finnes det ingen slik offentlig