Stikkord

Utdanning og kompetanse

Landbruksunntaket og tomtefeste

Publisert: 08.09.2021 Oppdatert: 08.09.2021

Mange klienter har spørsmål rundt det såkalte landbruksunntaket i tomtefestelovgivningen. Vi vil her redegjøre kort for grunntrekkene ved denne unntaksregelen.

Arv og avkorting

Publisert: 08.06.2021 Oppdatert: 15.06.2021

Dersom arvelater har flere livsarvinger, og gir en gave til kun én av disse, oppstår spørsmålet om det skal gjøres fradrag i arven til livsarvingen som mottok gaven. Dette blir gjerne omtalt som et spørsmål om avkortning i arv på bakgrunn av forskudd på arv. 

Innløsning av festetomt

Publisert: 05.05.2021 Oppdatert: 06.05.2021

For bolig- og fritidshus gjelder egne regler i tomtefesteforhold. I tomtefesteloven §§ 32 og 37 finnes regler om innløsning av festetomten, og hva slags pris fester skal betale ved innløsningen.

– Hva er det og hvordan oppstår det?

Publisert: 16.04.2021 Oppdatert: 16.04.2021

Den som eier en vei, har i all hovedsak rett til å bruke den. Ofte er det imidlertid ikke bare grunneier som har behov for å bruke en vei. Mange har både hytter og boliger som krever at en ferdes på noen andres vei for å komme helt frem til gårdsplassen. Da er veirett et

Ektefelleskifte og skjevdeling

Publisert: 16.04.2021 Oppdatert: 22.04.2021

Når et ekteskap opphører, reiser det seg mange spørsmål. Et av dem er hva som skal skje med ektefellenes eiendeler og gjeld. 

Barnefordeling

Publisert: 24.02.2021 Oppdatert: 25.02.2021

I forbindelse med samlivsbrudd kan det som kalles barnefordelingssaker oppstå. Sakstypen dekker i hovedsak tvist om foreldreansvar, fast bosted og samvær.