Stikkord

Utdanning og kompetanse

Kongressen som ga alle et løft

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Gris 2007 i Trondheim er historie. Men de godt og vel 600 som var til stede i Trondheim den 16. og 17. november fikk to opplevelsesrike døgn. Kongressen ga dem et skikkelig faglig og sosialt løft.

Avliving av sjuke dyr

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 24.06.2019

I altfor mange tilfeller blir griser gående sjuke uten at de blir tatt tilstrekkelig hånd om. I mange tilfeller er det ganske klart at grisen ikke vil bli frisk.

– Utdanningen har ikke vært bedre

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Skånes jordbrukstradisjoner er rike. Det er hele fem landbruksskoler her, men bare én gir systematisk opplæring i moderne svineproduksjon. Så har til gjengjeld skolen god tro på egne krefter og egen framtid!

Doktororgrad på fruktbarhet og inseminasjon

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Tommy Haugan i Team Semin har undersøkt faktorer av betydning for fruktbarheten ved bruk av inseminasjon hos storfe og svin i Norge.

Ny teknologi midt i matfatet

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Et tusentalls ungdomsskoleelever fikk se at landbruk og matproduksjon også trenger spennende teknologi- og kunnskapsmedarbeidere.

Svinebønder på skolebenken

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Faglige dagskurs og kurs i kompetansebevis trekker til seg svineprodusenter over hele landet.