Stikkord

Utdanning og kompetanse

Vinterens studieopplegg «Full kontroll fra avvenning til slakt» kan nå bestilles i Norsvins nettbutikk, og alle kan bli med. 

Odelsretten har lange tradisjoner i Norge og gir slekten rett til å innløse eiendom som overdras til fremmede eller til fjernere slektninger. De nærmere reglene framgår av odelslova fra 1974

Tomb Landbruksskole ved Dagny Eline Hagen, Serina Orstad Waldeland og Maren Kvalevåg ble Husdyrtreffvinner på gris i år, tett fulgt av Hvam Landbruksskole.

Hvordan løfte alle smågrisprodusenter til 28 avvente innen 2019? Dette er et av spørsmålene som stilles i nytt prosjekt for å øke effektiviteten.

Fra sør til nord har vinteren vært brukt til studieringarbeidet  «jobb smart-tid spart».  I Glåmdal Hedmark møtes menn og kvinner i hver sin studiering.