Stikkord

Utdanning og kompetanse

Grønn gla’gris

Publisert: 11.01.2016 Oppdatert: 30.05.2018

Bærekraftig norsk svineproduksjon blir et sentralt stikkord når «Grønn gla’gris» går av stabelen 16. – 18. november i Hamar.

To nye cand. pigs

Publisert: 25.10.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Er du i ferd med å gjøre et dårlig oppkjøp eller salg?

Publisert: 11.08.2015 Oppdatert: 30.05.2018

I tilknytning til ordinær landbruksdrift eller andre investeringer, vil eier kunne få tilbudet om å kjøpe hele eller deler av et selskap eller selskapets virksomhet, eller å foreta helt eller delvis salg av eget selskap eller dets virksomhet.

Mære best på gris i år

Publisert: 05.06.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Mære landbruksskole i Nord-Trøndelag ble årets Husdyrtreffvinner på gris. John Martin Østborg, Nikolai Ødegård og Jørgen Ness ble landsvinnere i Husdyrtreff, tett fulgt av Tomb landbruksskole i Østfold.

Ny Høyesterettsdom om regulering av festeavgift

Publisert: 03.06.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Høyesterett avsa 22. april 2015 en dom av potensielt stor betydning for et betydelig antall festeforhold. Dommen innebærer en endring i forståelsen av tomtefestelovens bestemmelser.

Merverdiavgift på jakt- og fiskerettigheter

Publisert: 04.05.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Omsetning av jakt- og fiskerettigheter er avgiftspliktig etter merverdiavgiftslovens (mval.) § 3-11 annet ledd. Omsetningen er avgiftspliktig etter ordinær sats 25 prosent.