Stikkord

Utdanning og kompetanse

Mattilsynet har godkjent Norsvinskolen som kompetanse­givende kurs i dyrehelse. Det er den nye dyrehelseforskriften som trådte i kraft 1. juli 2018 som setter et slikt krav.

Gjerdehold er et klassisk diskusjonstema. Det reiser mange spørsmål og problemstillinger. I det følgende skal jeg omtale enkelte av de problemstillingene som oppfattes å være praktiske for eiere av landbrukseiendommer. 

I Norge har allmennheten fra gammelt av kunnet utøve en viss bruk over annen manns grunn. Dette blir gjerne betegnet som allemannsrett.

Mære Landbruksskole ble Husdyrtreffvinner på gris i 2018, tett fulgt av Tomb landbruksskole.  Elevene Vegard Skjesol, Tonje Westerhus, Marius Hjulstad, Anton Aas og Edvard Grande leverte den beste oppgaven. 

Privat vei fører med seg flere spørsmål og er ofte grobunn for uenighet og tvister. Ute på bygdene er det vanlig med privat vei, og det er ikke uvanlig at

Tomtefestelovens utgangspunkt er at den som fester tomt til fritidshus har rett til å innløse festetomta når det har gått 30 år av festetiden, og deretter for hver gang det