Publisert: 12.11.2018 Oppdatert: 12.11.2018

Stikkord:

Norsvinskolens kompetanse godkjent

Mattilsynet har godkjent Norsvinskolen som kompetanse­givende kurs i dyrehelse. Det er den nye dyrehelseforskriften som trådte i kraft 1. juli 2018 som setter et slikt krav.


Av Peer Ola Hofmo og Dyre Johan Haug, Norsvin

Selve kravet om å ha gjennomgått godkjent kurs trer ikke i kraft før 1. januar 2020. Kravet om kurs gjelder ikke dyreholdere som kan dokumentere kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere. 

I den nye forskriften står det i § 7: « Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha gjennomført et kurs i dyrehelse. Nye dyreholdere skal ha gjennomført kurset i løpet av det første året som dyreholder. Kurset skal være godkjent av Mattilsynet.»  

I praksis betyr dette for en som driver med rein slaktegrisproduksjon at det holder med Norsvinskolens kurs i slaktegrisproduksjon. En som driver ren smågrisproduksjon må ha gjennomgått kurset i smågrisproduksjon, mens en som driver kombinert må ha både kurset i smågrisproduksjon og slaktegrisproduksjon. 

Norsvin er veldig godt fornøyd med denne godkjennelsen av Norsvin­skolen. Den er godt innarbeidet i svinebransjen, og det er viktig at en slipper å etablere flere parallelle kursaktiviteter. Det viser også at Mat­tilsynet anerkjenner kursets innhold som faglig godt.

Jo lenger det er siden man har gått kurs, jo viktigere er det at man kan dokumentere regelmessig faglig oppdatering. Dette kan være deltakelse på fagseminarer, studieringer eller andre samlinger hvor dyrehelse har vært tema.

Mattilsynet har i en totalvurdering sagt at kursene oppfyller de krav som regelverket setter for godkjenning. Det er en forutsetning at kursene tilpasses den til enhver tid aktuelle situasjon med hensyn til sykdomssituasjon, dyrehelse og smittevern.