Internasjonalt

Riktig fôring og lavt fôrforbruk

Publisert: 13.04.2018 Oppdatert: 02.05.2018

Issue: Svin 1 2015

Få høre om viktige forberedelser og en god start på smågris- og slaktegrisperioden for å oppnå gode resultater. Små endringer i drifta kan fort gjøre at du tjener noen kroner mer per gris.

Kampen om verdensmarkedet

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

De store har spist de små. På under ti år har en rekke mindre, lokale avlsforeninger og selskaper i verdens svinegenetikkmarked blitt radert ut. Tilbake sitter det noen få, store aktører.

Effekt av filing av tenner

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Signerer kontrakt med Norsvin

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Her signerer Jerome Taatjes og George Layoue kontrakter med Norsvin USA. For Jerome er det viktig å få genetikk fra noen som fokuserer på totaløkonomien i svineproduksjonen.

Fakta om Mexicos griser

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Den totale svineproduksjon i Mexico blir gradvis større, kriser til tross. Likevel er den et langt stykke unna å dekke det nasjonale behovet for grisekjøtt.

Ontario Pork – en bondestyrt omsetningsorganisasjon

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Den kanadiske provinsen Ontario har 3600 svineprodusenter. Nesten 2000 av dem får hovedinntekten sin fra svinekjøttproduksjon.