Stikkord

Internasjonalt

Brødrene Johan (44) og Joakim (41) Fredriksson driver Västerväte gård på Gotland. En familiebedrift preget av tett samarbeid om svineproduksjon og jordbruk.

Han tok over foreldregården for to år siden og i fjor kjøpte han en av Gotlands fem satellitt-besetninger. I en sviktende svensk produksjon tar Eric Jakobsson (26) ansvar, det betyr

Det er tøffe tider for danske svineprodusenter. Under Grisekongressen i Herning ble deltakerne oppfordret til å samarbeide for å opprettholde næringens posisjon.

Slakteriet Cooperl i Frankrike slakter gris som ikke er kastrert. De har kontrakt med svinebønder som må bruke spesiell genetikk, egen fôrtilsetning, og som følger enkelte rutiner i grisehuset. ­Brødrene

For første gang eksporterer Norsvin TN Durocråner fra teststasjon Delta til Topigs Norsvins internasjonale seminstasjon i Nederland.

Årets største faglige danske grisetilstelning med tilhørende årsmøte og kongress ble avholdt 25. og 26. oktober i Herning MCH Kongrescenter med omkring 2.000 griseprodusenter og bransjefolk til stede.