Stikkord

Internasjonalt

Vil skjerpe dyrevelferden

Publisert: 08.03.2022 Oppdatert: 08.03.2022

EU-parlamentet ber EU-kommisjonen utarbeide forslag ­til strengere regelverk for transport av dyr i tråd med svært omfattende og detaljerte anbefalinger.

31 år og årets svenske grisebonde

Publisert: 08.09.2021 Oppdatert: 08.09.2021

Cissi Klasson tok for to år ­siden over akjseselskapet ­AnnalövsGrisen i Østergötland, Sverige sammen med forretningspartner og besetningsveterinær Simon Åkerblom (eier 50 % hver av gården).  

USA og Kina størst på husdyr

Publisert: 07.12.2020 Oppdatert: 07.12.2020

Det er USA og Kina som har mest av storfe, gris og kylling og sau i verden. 

EU gir til de rikeste bøndene

Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 06.11.2020

Støtten til landbruket utgjør grovt regnet en tredjedel av EUs samlete milliardbudsjett. Og i disse dager blir fordelingen av støtten forandret.

Internasjonal suksess

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 17.06.2020

En kan trygt konkludere med fusjonen med Topigs og stiftinga av Topigs Norsvin har vært en suksess så langt. For Norsvin er Topigs Norsvin avgjørende viktig for å kunne utvikle Norsvin som et fram­tidig avlsselskap.

Slik eksporteres livdyr

Publisert: 02.06.2020 Oppdatert: 02.06.2020

– Vi har hatt enkelteksporter med en verdi på opptil 1,6 millioner kroner. Men eksport av livdyr kan være transport av alt fra tre griser opp til 150 i hver sending, forteller Jørgen Pivak og Bjarne Jakob Trodahl.