Stikkord

Internasjonalt

EU-vedtak kan ødelegge svensk dyrehelse

Publisert: 18.10.2018 Oppdatert: 18.10.2018

Sverige frykter at nye alvorlige husdyrsykdommer kan komme inn i landet. EU skal nemlig beslutte hvilke dyresykdommer som landene har rett til å kreve prøvetaking for ved handel.

Gjødselkvoter og én million billass

Publisert: 15.10.2018 Oppdatert: 15.10.2018

Husdyrgjødsel, gjødselkvoter og gjødsellogistikk er svært sentrale spørsmål i nederlandsk husdyrproduksjon. Nederland har satt tak på hvor mye gjødsel som kan produseres, og fordelt dette til omsettbare gjødselkvoter.   

Flere smågriser og økt smågrisdødelighet

Publisert: 10.10.2018 Oppdatert: 10.10.2018

Den danske produktivitets­økningen viste en framgang på 1,1 avvente griser per årspurke for 2017. Men smågrisdøde­ligheten økte også med 0,4 prosent.

Godt Topigs Norsvin-resultat

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

I 2017 oppnådde Topigs Norsvin et driftsresultat (EBIT) på 9,4 millioner €, nærmere 90 millioner norske kroner. 

Riktig fôring og lavt fôrforbruk

Publisert: 13.04.2018 Oppdatert: 02.05.2018

Issue: Svin 1 2015

Få høre om viktige forberedelser og en god start på smågris- og slaktegrisperioden for å oppnå gode resultater. Små endringer i drifta kan fort gjøre at du tjener noen kroner mer per gris.

Bærekraftig norsk svineproduksjon

Publisert: 16.02.2018 Oppdatert: 16.08.2018

Statistikk fra hele verden forteller at måten vi produserer gris på i Norge er helt unik med sikte på dyrevelferd. Det bekreftes av statistikk som viser andre lands resultater sammenliknet med våre egne.