Stikkord

Internasjonalt

Global etterspørsel etter svinekjøtt vil øke, og dermed også prisene. Men prisene i EU vil ikke gjøre det mulig å skape eksportoverskudd slik som i USA, Canada og Brasil. EU-produksjonen

– Oppbyggingsfasen og saneringen for bryshinnebetennelsen APP i avlsbesetningen bremset framdriften tidsmessig og økonomisk. Men nå er optimismen sterk. De beste avlsdyra er nå her i USA.

Topigs Norsvin blir verdens nest største selskap på svinegenetikkens område. 500 ansatte over hele verden skal jobbe i det nye selskapet, og Norsvins eierpost på 33,5 prosent er verdsatt til

Vi har lyst til å doble purketallet. Men det er ikke lett å investere når vi ikke vet om vi skal drive en vanlig bruksbesetning eller en avlsbesetning, sier Jan

Polen, Tyskland og Spania har de høyeste produksjonskostnadene på svinekjøtt i EU. De laveste kostnadene har Nederland, Danmark og Frankrike.

Svineproduksjon i Sør Afrika både ligner og er veldig forskjellig fra norsk produksjon. Cilliers Louw ved Cape Town produserer 65 kilos slaktegris uten kastrering.