Stikkord

Internasjonalt

Bernie Herickhoff har planene klare. Etter at sønnene Greg (27) og Chris (29) vendte hjem til gården for å leve av jordbruk, så bestemte han seg for å bygge. Sammen

Svineeksporten i USA setter stadig nye rekorder. I fjor var eksporten 23 prosent større enn i 2003, og den sterke eksportveksten synes å fortsette i år.

Her signerer Jerome Taatjes og George Layoue kontrakter med Norsvin USA. For Jerome er det viktig å få genetikk fra noen som fokuserer på totaløkonomien i svineproduksjonen.

Den totale svineproduksjon i Mexico blir gradvis større, kriser til tross. Likevel er den et langt stykke unna å dekke det nasjonale behovet for grisekjøtt.