Stikkord

Internasjonalt

Mye større salgsmarked. Flere svineprodukter å selge, og enda større satsing på forskning og utvikling. Dette er norsvindirektør Ole Eik Nes’ stikkord etter fusjonen.

Også i Holland bygges grisehus med fikseringsfrie fødebinger. Gerbert Oosterlaken ved landsbyen Beers sørøst i Holland har bygd et slikt grisehus. Men både binger, ventilasjon, utgjødsling, fôrløsning og puljesystem er

Ingen i verden kan måle seg med den norske slaktegrisens effektivitet. Den er friskest, samtidig med at den vokser raskest og spiser minst. I tillegg mjølker de norske purkene best.

Det er gode muligheter for at verdens svineproduksjon går inn i en lønnsom periode. Lavere fôrkostnader og økt etterspørsel etter svinekjøtt vil styrke produsentenes marginer i 2014.

Dean Boyd, teknisk direktør i The Hanor Company i USA, har flere tiårs erfaring i amerikansk svineproduksjon. Her deler han noen refleksjoner om den amerikanske industrien, og erfaringer med Norsvin.

Det er et omfattende nettverk av selskaper som styres fra det heleide familieselskapet WorldFarm Holding i Skiptvedt. Regnskapstallene viser at den samlete omsetningen er på godt og vel 150 millioner