Publisert: 03.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Større marked og flere produkter

Mye større salgsmarked. Flere svineprodukter å selge, og enda større satsing på forskning og utvikling. Dette er norsvindirektør Ole Eik Nes’ stikkord etter fusjonen.


Større marked og flere produkter

Mye større salgsmarked. Flere svineprodukter å selge, og enda større satsing på forskning og utvikling. Dette er norsvindirektør Ole Eik Nes’ stikkord etter fusjonen.

– Hvorfor bli stor når man er lykkelig som liten?

– Spørsmålet er naturlig. Men vi må huske at det også er en stor risiko å være liten i et stort marked. Norsvin har erfart det. For meg handler dette om to ting; vi hindrer å bli slukt av en av de store ved selv å plassere oss i førersetet når det gjelder utvikling. Og vi må erkjenne at det er tungt og risikofylt å få tilgang til de ressursene som kreves for å utvikle store internasjonale markeder. Som liten måtte vi også ha skaffet oss plass i markedet, og det er hard konkurranse om kundene. Nå får vi del i et mye større marked, og vi får enda større tyngde og fart i utviklingsarbeidet. Det er det som må til for å overleve i morgendagens marked. Både Topigs og Norsvin skal nå jobbe for å lykkes i dette felles internasjonale selskapet. Vi skal skape genetiske verdier i fellesskap, som igjen skal finansiere det forsknings- og uviklingsarbeidet vi gjør til beste for norske svineprodusenter. Våre mål og ledestjerner er de samme som før, sier Olav Eik Nes. Han understreker at det er Norsvin International AS og Topigs’ internasjonale selskap som nå fusjonerer. Morselskapet Norsvin SA fortsetter som før, og her vil også hovedtyngden av de ansatte fortsette å være ansatt som før. De som jobber mot det internasjonale markedet skal jobbe for Topigs Norsvin. På forskningssida vil Topigs Norsvin leie inn kompetanse av folk i Norsvin SA. Forskjellen er at Topigs Norsvin står for utviklingsavdelingen, som altså skal jobbe tett mot begge morselskapene.

– Noen vil frykte at Norsvin selger arvesølvet?

– Nei, vi utvikler arvesølvet for å sikre økt verdiskapning. Arvesølvet vårt er ikke et skap av stivnede sølvskjeer som alltid ser likedan ut. – Hvordan vil norske svineprodusenter merke fusjonen? – Målet er at alle eierne, både våre norske svineprodusenter og Topigs’ nederlandske svineprodusenter skal utvikle produktene for å øke verdiskapningen til den enkelte eier. Vi har samme type eiere og samme mål når det gjelder dette. – – Og hvordan merker de internasjonale kundene fusjonen? – Først og fremst ved at Topigs Norsvin får større portefølje av produkter, og at det nye selskapets satsing på forskning og utvikling også vil bedre deres egen verdiskapning. De får økt sikkerhet for avlsmessig framgang og høy genetisk kvalitet. – Hvordan tror du at Norsvins amerikanske storkunder vil reagere? – Jeg tror de vil føle økt sikkerhet for at Norsvin skal videreutvikle produktene som de i dag bruker fra oss. Norsvins kunder i USA er opptatt av at vi er en seriøs og langsiktig leverandør i markedet som ligger foran i produkltutvikling. Jeg tror dette blir tatt positivt i mot.

– Og storebror PIC?

– De ser vel fusjonen som et uttrykk for at de får en sterkere konkurrent på banen.

– Tror du på flere fusjoner mellom genetiske selskaper som driver i svinesektoren?

– Ja, det tror jeg. Det finnes mange små selskaper i markedet, og vi har jo bare den seneste tida sett flere fusjoner, for eksempel salget av Genetic Pork til PIC.

– Vil fusjonen bety store endringer i Norsvins kultur og arbeidsform?

– Nei, jeg tror den blir en forsterkning av vår måte å tenke globalt på i forsknings- og utviklingsarbeidet. Vi må være vel så framoverlent i forhold til FoU som vi har vært.

– Tar Norsvin økt internasjonal risiko ved denne fusjonen?

– Nei, jeg vil si at Norsvin reduserer risikoen sin med dette, både i forhold til fiansiell risiko og investeringsbehov. Men vi har også redusert risikoen i forhold til FoU, forutsatt at vi greier å implementere ny teknologi og kunnskap minst like bra som i dag. Norsvin SA og norske svineprodusenter må som før ta innovasjonsrisiko for å vinne framtida.

– Spares det penger på fusjonen? Samordningsgevinster?

– Jeg tror ikke vi sparer de store pengene på dette, men vi skaper økte verdier. Det er to måter å møte framtida på. Den ene er å ta ned kostnadene for å spare penger, den andre er å øke inntjeningen. Det er den siste strategien vi tar utgangspunkt i her. Jeg tror nok det vil oppstå synergier, men vi legger størst vekt på inntektspotensialet.

– Er det noen vei tilbake? Fusjonsavtaler pleier å ha exit-muligheter?

– Ja, hvis det skulle oppstå konkurs eller andre alvorlige forhold så er det exit-formuleringer i avtalen. I aksjonæravtalen er vi en minoritetseier med våre 33,5 prosent aksjer. Men vi har fått gjennomslag for at Norsvin kan sikre seg muligheter til videre drift ved en eventuell exit.

– Hvordan kompletterer selskapenes markeder hverandre?

– Veldig bra. I denne prosessen har vi bygd opp alt nedenfra, og vi startet med synergiene. Dette har vært ett av flere viktige momenter som er analysert. På kort sikt forventer jeg at det nye selskapet kommer til å vokse sterkest i USA, og dernest i Øst-Europa. På lengre sikt er også Asia et viktig vekstområde for oss. Men det er samtidig en prioritert oppgave å opprettholde markedsandelene våre i europeiske land.

– Inntektsstrømmen skal gå til Topigs Norsvin-selskapet?

– Ja. Derfor skal vi lykkes i det nye selskapet. Det er dette selskapet som skal generere ressurser tilbake til Norsvin SA, sier administrerende direktør Olav Eik-Nes til Svin.