Stikkord

Grisebørsen

Styreleders tale til årsmøtet

Publisert: 19.03.2018 Oppdatert: 21.04.2018

Issue: Svin 2 2015

– Norsk svineproduksjon trenger dedikerte bønder som står opp om morgningen og går ut i fjøsene sine for å stelle godt med dyra sine. Vi trenger bønder som er fremover lente og som tenker at de produserer mat til folk som bryr seg om hvordan vi produserer maten.

Økte fôrpriser og dårlig salg svekker lønnsomheten

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Lønnsomheten er redusert fra 1. til 2. halvår 2012 for alle produksjonsformene. Snittet for 2012 blir trolig litt bedre enn i fjor, unntatt for slaktegrisprodusentene. Men 2013 starter med betydelig svakere lønnsomhet enn det vi får i år.

Nå lysner det for grisen

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Etter et bunnivå for lønnsomheten før jul, ser det nå lysere ut framover. Med reduserte vekter i første kvartal og engrospris ca 1,85 kr under målpris har prognoseutvalget beregnet et over- skudd på ca 3700 tonn, noe som tilsvarer eksportkvoten.

Lysere tider for grisen i høst

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Fra september/oktober forventer vi igjen god lønnsomhet i svineproduksjon. Dekningsbidraget i slaktegris, smågrisproduksjon og kombinertproduksjon er nå minst på høyde med høsten 2003. Ifølge våre beregninger har vi hatt en spesielt god utvikling i smågrisproduksjon

Bedring for slaktegrisprodusentene

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Lønnsomheten for slaktegrisproduksjon i 2010 ble cirka 30 kroner bedre per gris enn i 2009. I smågrisproduksjonen havnet vi cirka kr 1350 over 2009-resultatet, og kombinert produksjon ga 1200 kroner mer per årspurke sammenliknet med 2009.  

Lavere dekningsbidrag i 2009

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Dekningsbidrag og lønnsomhet blir lavere i 2009 enn i 2008. Det er særlig i smågris- og kombinertproduksjon at lønnsomheten blir klart lavere enn i 2008. Årsaken er lavere kjøttpriser pga markedssituasjon samt høyere kraftfôrpriser.