Publisert: 15.11.2023 Oppdatert: 15.11.2023

Stikkord:

Redusert lønnsomhet for alle driftsformer

Som vi skrev i Grisebørsen i Svin nr. 6 var prognosen ­usikker på grunn av markeds­situasjonen for svinekjøtt. Det viste seg at prisen på smågris gikk ned med 70 kr per gris i slutten av august, og prisen på slakt ble redusert med totalt 1,40 kr per kg i ­august/september.


 

Målfrid Narum, fagsjef Norsvin

 

Først gikk engrosprisen ned med 80 øre per kg og deretter økte omsetningsavgifta slik at avregningsprisen gikk ned med ytterligere 60 øre. Dermed ble det en brå endring i lønnsomheten. Heldigvis ser vi en bedre utvikling i fôrpriser i høst enn vi hadde regnet med i forrige utgave av Grisebørsen. Prisen på slaktegrisfôr (Format Vekst 120) er nå
18 øre lavere per FEn enn for ett år siden. Format Laktasjon har gått ned med 6 øre per FEn, mens Format Drektig og Kvikk 1 ligger på omtrent samme pris som i fjor, men likevel noe lavere enn vi antok i forrige prognose.

Totalt for året ligger det fortsatt an til økning i dekningsbidragene i 2023 sammenlignet med året 2022 i alle produksjoner bortsett fra for satellit­tene. Størst økning ser vi i kombinertproduksjon.

Like viktig som fôrpriser er fôrkvaliteten framover. Det har vært en spesiell og krevende kornsesong på Østlandet, hvor det rapporteres om værskadet korn og dårlig hygienisk kvalitet. Sopp og toksiner i korn/kraftfôr og halm kan føre til sykdom og redusert produksjon. Mistrivsel og redusert appetitt hos dyra kan være tegn på dårlig fôrkvalitet.