Stikkord

Økonomi

Som vi skrev i Grisebørsen i Svin nr. 6 var prognosen ­usikker på grunn av markeds­situasjonen for svinekjøtt. Det viste seg at prisen på smågris gikk ned med 70 kr

Norsvin er i gang med å utvikle et nytt studiekurs om fôring av smågris og slaktegris. Hovedfokus i kurset er hvordan fôringen kan optimaliseres, slik at det genetiske potensialet hos

Hvordan lønnsomheten blir utover høsten er usikkert. Både på grunn av markedssituasjonen for svinekjøtt og at vi ikke vet hvordan fôrprisene utvikler seg. Det ligger an til økt lønnsomhet i

16. mai ble Norges Bondelag og staten enige om en jordbruksavtale for 2024. Den totale ramma er på 4,147 milliarder kroner. – Den nye jordbruksavtalen har ivaretatt det viktigste som angår

Kjøttprosenten har så langt i år gått noe ned selv om den logisk sett ikke burde det. Flere spør seg hva årsaken kan være. 

Slakting er i dag organisert i slaktelinjer der mage og tarm fjernes først etter skolding og sviing. I prosjektet RoBUTCHER er slakte- og skjæreprosedyren snudd på hodet. Spørsmålet er om