Stikkord

Økonomi

Hva slags kjøtt vi spiser har endret seg gjennom flere år. I dag spiser vi mest svin, etterfulgt av storfe og fjørfe. Men forbruket av hvitt kjøtt øker mest.

Prognosen for salg av svinekjøtt er usikker på grunn av husholdningenes reduserte kjøpekraft. Salget er noe nedjustert i den reviderte prognosen fra Nortura Totalmarked for 2023.

Nortura har samlet all svineslakting på Østlandet i Tønsberg. Der slaktes 240 gris i timen. Nå tas det vare på en mye større andel biprodukter. Fra tynntarmen kan slakteriet i

Lønnsomheten i andre halvår i år ser ut til å bli langt under det vi hadde håp om da PGE (planlagt gjennomsnittlig engrospris) økte med tre kroner for andre halvår

– Mange svineprodusenter teller nå på knappene. Gidder jeg dette lenger? Det kommer stadig nye krav, og økonomien tåler ikke store nyinvesteringer, sier Leidulf Sigmundstad.

Et norsk beredskapslager av matkorn bør være så stort at det dekker seks måneders normalforbruk. Lagring ut over dette vil kreve uforholdsmessig stor investering i forhold til beregnet nytte.