Stikkord

Økonomi

Smågrisprisen holder seg som antatt i forrige Grisebørs (januar) på NOK 1050. Men prisen på slakt har vært noe lavere enn forventet, noe som tyder på at det er levert

Svenske butikker vil ha mer svensk kjøtt i kjøttdisken. Slakteribransjen merker mer trykk og etterspørsel etter svensk kjøtt. Svenske svineprodusenter får nå rundt tre kroner mer per kilo enn danske

Nesten alle umerkede griser spores nå tilbake til riktig eier. Grisene blir ikke kassert og det gis slakteoppgjør for grisen. Men både Nortura og Furuseth trekker nå 500 kroner for

Slakteriene oppnådde generelt noe bedre resultater i 2023 enn i 2022, og ingen får røde tall. Aller best resultat hadde Furuseth AS.

I Sverige er det nå stort fokus på beredskap innen både plante- og husdyrproduksjon.

Nortura Tønsberg er nå klart største slakteri for gris i Norge. Hver fjerde gris slaktes nå i Tønsberg etter at de har tatt over griseslaktinga fra Nortura Rudshøgda.