Økonomi

Styreleders tale til årsmøtet

Publisert: 19.03.2018 Oppdatert: 21.04.2018

Issue: Svin 2 2015

– Norsk svineproduksjon trenger dedikerte bønder som står opp om morgningen og går ut i fjøsene sine for å stelle godt med dyra sine. Vi trenger bønder som er fremover lente og som tenker at de produserer mat til folk som bryr seg om hvordan vi produserer maten.

Har landbrukskunder med 20-30 millioner i lån

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det har vært rivende utvikling i Rogalandsjordbruket de siste åra. Dermed har også gjeldsnivået økt. De største landbrukskundene i Sparebank 1 SR-Bank har 20-30 millioner kroner i lån fra banken.

– Fortsatt målpris på gris

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Den norske bonden er best tjent med at svinekjøttproduksjonen fortsatt skal omfattes av jordbruksavtalens målprissystem, og ikke overføres til volummodellen slik regjeringen foreslår.

Norge har aldri produsert så mye gris

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det har aldri vært produsert mer svinekjøtt i Norge enn  akkurat nå, regnet i kilo. Selv om tilførslene de første ukene av 2017 ligger litt lavere enn tilsvarende tid i fjor, økte totalproduksjonen i fjor sterkere enn på svært lenge.

Kraftig effektivitetsløft

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Flinkere svineprodusenter. Bedre dyrevelferd. Genetisk framgang. Fôringsmessig framgang. Kombinasjonen av  disse faktorene har gitt kraftige og målbare løft i svinenæringas effektivitet de tjue siste åra. 

Banken ranker deg

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hvorfor har svineprodusenter forskjellige betingelser i ban-ken? Fordi bankene ranker deg som kunde. Er du en sen betaler? Hvilken sikkerhet kan du stille? Har du driftsbudsjetter når store investeringer planlegges?