Stikkord

Økonomi

– Vi skårer utrolig lavt som kjøttleverandører, og er faktisk dårligst i hele bransjen. Alle som produserer svinekjøtt bør bruke enhver anledning til å snakke om produksjonen sin. 

Priser på slakt og smågris forventes i 1. halvår 2018 å ligge omtrent på samme nivå som i 2017. Selv om effektivitet-en har økt, antar vi at lønnsomheten reduseres som

Her kommer en kort introduksjon til hvordan du kan komme i gang med fôrregistreringer i den nye tilvekstdelen som nå er lansert. 

Er du ferdig med alle registreringer i Ingris for 2017? Siste frist for registreringer som skal med i årsstatistikken er 28. februar. Resultatene som beregnes er viktige for dere som

«Ulovlig driftsfellesskap, og systematisk og ulovlig overproduksjon av slaktegris». Det er dommen fra Fylkesmannen i Oppland etter å ha avdekket ulovligheter i kontroll av konsesjonsregelverket for husdyr. 

Denne høsten er svinekjøttprisen cirka 1 kr lavere og smågrisprisen 50 – 60 kr lavere enn høsten 2016. Dette gir redusert lønnsomhet i svineproduksjonen, til tross for at effektiviteten i besetningene øker.