Stikkord

Økonomi

Det hender at purker man trodde var tomme ved drektighetstest likevel viser seg å være drektige.Er de registrert tomme i Ingris, vil de ikke komme frem på f.eks ”grising/avvenningslista”.  

Ingris web har hatt en jevn økning av medlemmer siden nyttår og har per dato over 600 brukere fordelt på purke og tilvekstdel.

In-Gris web har fått en svært god mottagelse blant norske svineprodusenter. Programmet som ble lansert i februar har allerede 160 brukere. Tilbakemeldingene er at det er enkelt og raskt å

Det forventes ikke at avtalt prisutvikling for svinekjøtt kan tas ut.