Stikkord

Økonomi

Store besetninger – størst skaderisiko

Publisert: 22.11.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Store svinebesetninger har klart større skaderisiko enn små. Det har overrasket Gjensidige. Nå iverksetter de tiltak.

25 år med hjemmemaling

Publisert: 22.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Egen fôrproduksjon er ikke veldig vanlig i Norge. Et unntak er Nord-Trøndelag, der finnes et tosifret antall hjemmemalere. En av dem er Per Øyvind Brandsegg i Ogndalen.

Fatland og Mørk Eek

Publisert: 17.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Fatland ønsker å imøtegå det som er referert på side 8 i siste Svin, angående en sak mellom Landbruksdirektoratet og svineprodusent Ove Henrik Mørk Eek.

Satellitter kan registrere innleide purker

Publisert: 01.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Ny Ingris-database åpner muligheten for at satellitter i purkeringene kan få tilgang til opplysninger om purkene de til en hver tid har leid inn fra navet. De kan også gjøre enkelte registreringer på dem. Navet i purkeringen styrer tilgangen for den enkelte satellitt.

Ny slaktegrisavregning

Publisert: 01.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Ved å garantere dekningsbidraget går HK Scan nye veier for slaktegrisprodusentene sine.

Mørk Eek anker og saksøker

Publisert: 28.09.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Boten på 2,96 millioner kroner for brudd på husdyrkonsesjonsloven ankes. Samtidig saksøkes staten for nesten 13 millioner for feil i byggesak.