Stikkord

Økonomi

Norsk Kjøtt måtte tåle kjeft under åpent møte i Rakkestad om markedssituasjon på gris.

Styremedlem Geir Heggheim i Norsvin Rogaland etterspør i Svin nr. 6 tiltak for å øke salget av svinekjøtt for å møte en truende overproduksjon.

Torsdag 31. juli meldte Nortura at prisøkning opp til målpris for gris.

Markedet for svinekjøtt er svært greit i øyeblikket. I den nærmeste framtid venter Norsk Kjøtt et udramatisk marked. Usikkerheten blir imidlertid større hvis en prøver å skue et år eller

– Det er fullt mulig å se for seg at norsk kjøttindustri kjøper råstoff i utlandet. Det betyr at norske bønder blir enda mer avhengige av norsk industri, sa Ståle

Til tross for at grisen er landets klart største kjøtt produsent, like stor som storfe og sau til sammen, så er det flere slaktelinjer i Norge både for storfe og