Stikkord

Økonomi

Hva kan du bruke nettet til?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Ingris web forbedres stadig

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Ingris web har hatt en jevn økning av medlemmer siden nyttår og har per dato over 600 brukere fordelt på purke og tilvekstdel.

In-Gris web godt mottatt

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

In-Gris web har fått en svært god mottagelse blant norske svineprodusenter. Programmet som ble lansert i februar har allerede 160 brukere. Tilbakemeldingene er at det er enkelt og raskt å bruke.

Et enkelt nyttårsforsett for bedre økonomi

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Prisutviklingen for gris

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det forventes ikke at avtalt prisutvikling for svinekjøtt kan tas ut.  

Markedsinformasjon om kjøtt blir ferskvare

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Markedsreguleringen av kjøtt skal moderniseres. Aktørene i kjøttets verdikjede skal i løpet av kort tid både gi og få mer informasjon om kjøttmarkedene. Presisjonsnivået skal heves når det gjelder forventet utvikling.