Stikkord

Økonomi

Tiltak øker salget av svinekjøtt

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Styremedlem Geir Heggheim i Norsvin Rogaland etterspør i Svin nr. 6 tiltak for å øke salget av svinekjøtt for å møte en truende overproduksjon.

Endelig gikk kjøttprisen opp

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Torsdag 31. juli meldte Nortura at prisøkning opp til målpris for gris.

Stabilt og godt svinekjøttmarked i høst

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Markedet for svinekjøtt er svært greit i øyeblikket. I den nærmeste framtid venter Norsk Kjøtt et udramatisk marked. Usikkerheten blir imidlertid større hvis en prøver å skue et år eller to framover.

– Bonden mer avhengig av norsk kjøttindustri

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Det er fullt mulig å se for seg at norsk kjøttindustri kjøper råstoff i utlandet. Det betyr at norske bønder blir enda mer avhengige av norsk industri, sa Ståle Gausen til Norsvins årsmøte.

Her er Norges 23 griseslakterier

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Til tross for at grisen er landets klart største kjøtt produsent, like stor som storfe og sau til sammen, så er det flere slaktelinjer i Norge både for storfe og sau.

Mangler purka i ”Grising/ avvenningslista” ?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det hender at purker man trodde var tomme ved drektighetstest likevel viser seg å være drektige.Er de registrert tomme i Ingris, vil de ikke komme frem på f.eks ”grising/avvenningslista”.