Publisert: 16.02.2018 Oppdatert: 16.08.2018

Stikkord:

Slaktegris:

Løpende kontroll kan øke lønnsomheten

Alle slaktekyllingprodusenter følger kontinuerlig med på daglig tilvekst, daglig fôropptak, daglig vannopptak, temperatur og luftfuktighet. Allerede rundt 1990 startet de med daglig oppfølging av vekt og fôrforbruk.


– Det bør være et tankekors for alle, sa Eivind Vågø i Felleskjøpet Agri til årsmøtet i Norsvin Troms i Harstad tidlig i februar. Han viste fram eksempler på daglister som føres i enhver besetning som driver et slaktekyllinghus. Kyllingprodusentene får masse nyttig informasjon fra daglistene som påvirker både fôring og stell, og dermed også økonomi og dyrevelferd i produksjonen. 

Ikke i nærheten
I svineproduksjonen er ikke slaktegrisprodusenter flest i nærheten av å vite så mye om sin løpende produksjon som kyllingprodusentene gjør. Og det er altfor mange svinekjøttprodusenter som fortsatt ikke har systematisk oversikt over fôrforbruk og tilvekst i slaktegrisavdelingene sine.

– Målet for slaktegrisprodusenten må være å bruke minst mulig fôr på mest mulig tilvekst. Hvilken nytte ville slaktegrisprodusenten hatt av å ha samme kunnskap som kyllingprodusenten har? De kan raskere påvise om noe går feil, det være seg dårlig tilvekst, dårlig vannforsyning, redusert fôropptak, sykdom, fôringsfeil eller mangelfull optimering av fôrvalg. Gjennom løpende kontroll bygger du deg opp verdifull historikk fra tidligere puljer som gjør det lettere både for deg som produsent og meg som rådgiver å gjøre riktige justeringer til rett tid, sa Vågø.

*) Ett prosentpoeng forskjell i kjøtt% betyr kr 23 per gris, 49 000 per konsesjon

Treff bedre på riktig slaktetid
Ved å bruke tall fra forhenværende pulje ser du bedre hvordan du ligger an i inneværende pulje. Da er det lettere å beregne eksakt slaktetidspunkt, og velge optimal strategi mot slaktetidspunktet. Alle vet at det er stor økonomisk gevinst ved å levere grisen på riktig slaktevekt, og den endres som kjent av slakteriene. 

Vågø presenterte nøkkeltall for lønnsomhet som viser at kontroll med daglig tilvekst og fôrforbruk er mange ganger så mye verdt økonomisk som en endring i kjøttprosenten på én.

Små investeringer
– Det går an å komme i gang uten de store investeringene. Ved hjelp av ei enkel vekt/målebånd går det an å veie alle griser i tre binger hver uke. Fôrforbruket kan leses av på fôringsanlegget, eller du kan beregne medgått fôr siste uke. Resultatene kan føres ukentlig i vår fôrkalkulator, som er vår versjon av Topigs Norsvins slaktegriskalkulator, sa Eivind Vågø.

Det finnes selvfølgelig også mange andre måter å gjøre registreringer på. Ett av de siste skrikene er kameraveiing i grisehuset. Det er foreløpig bare en håndfull produsenter som bruker dette, og de koster selvfølgelig en del. Men da kan du lese av daglig tilvekst, eller kanskje helst ukentlig.

Topigs Norsvin slaktegriskalkulator

I Topigs Norsvin-versjonen kan produsentene sammenligne seg med fôrkurvene som Topigs Norsvin anbefaler. Det er mange som bruker Topigs Norsvins slaktegriskalkulator i utlandet, men den er ikke spesielt markedsført her i landet. Topigs Norsvins versjon av kalkulatoren skal være åpen for alle uavhengig av fôrfirma. Siden Felleskjøpet Agri er medeiere i Topigs Norsvin International, har Felleskjøpet lagd sin egen forenklete versjon av kalkulatoren basert på Felleskjøpets egne fôrblandinger og anbefalte fôrkurver.