Stikkord

Kjøttmarked

En grisebonde fra Sør-Vestlandet ringte til redaksjonen i SVIN rett før jul. Han mener at markeds- og produksjonsregulering for svin er alt for dyr for bonden slik den fungerer i

– Smågrisprodusentene har fulgt oppfordringen om å redusere på bedekningene, heter det i en ny prognose fra Nortura Totalmarked. 

Ustabile tilstander har i flere år preget norsk husdyrproduksjon som følge av koronapandemien. Samtidig er de langsiktige trendene mer stabile. 

Hva slags kjøtt vi spiser har endret seg gjennom flere år. I dag spiser vi mest svin, etterfulgt av storfe og fjørfe. Men forbruket av hvitt kjøtt øker mest.

31. desember 2024 skal engangspurkene fases ut. Hva skjer da? Blir det med ett 10 - 12 000 tonn mindre svinekjøtt i markedet? 

Grensehandelen forventes å nå normalt nivå igjen i 2022. I år forventes det en samlet underdekning av gris på 10 000 tonn, men at dette kan snu til et overskudd