Kjøttmarked

MatPrat vil løfte grisen

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Grisen har fått et ufortjent dårlig rykte, og dette ønsker MatPrat å gjøre noe med i 2017. Gjennom kampanjen «spis orda dine» skal omdømmet løftes og kunnskapen økes, både om dyret og om råvaren.

Norge har aldri produsert så mye gris

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det har aldri vært produsert mer svinekjøtt i Norge enn  akkurat nå, regnet i kilo. Selv om tilførslene de første ukene av 2017 ligger litt lavere enn tilsvarende tid i fjor, økte totalproduksjonen i fjor sterkere enn på svært lenge.

Smågris til Sverige

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Gilde sender et lass smågris i uka til Sverige. Over 4000 norske smågris har så langt havnet i svenske binger. Dette gjøres for egen regning og uten bruk omsetningsmidler.

Flest slaktegriser i Hå

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Ringsaker har måttet avgi tetplassen til Hå når det gjelder hvilken norsk kommune som leverte flest slaktegriser i 2006.

– Konsesjon på antall produserte smågris

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Det første som bør gjøres er å håndheve intensjonen i konsesjonsgrensene. I dag produserer enkeltprodusenter to og tre ganger så mange smågriser i året som en normalt drevet konsesjonsbesetning bør gjøre.

Kjøttoverskuddet øker

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Salget av svinekjøtt ser ut til å ha stabilisert seg, men produksjonen og tilførslene øker noe. Derfor ventes det nå et overskudd av svinekjøtt på 1600 tonn for inneværende år. Og kyllingen trykker på i markedet.