Stikkord

Kjøttmarked

Det økonomiske presset for svineprodusentene vil fortsette. Selv om markedssituasjonen totalt sett kan bli noenlunde brukbar for 2006, så blør svinebøndene i form av høye reguleringskostnader og presset oppgjørspris.

Etter den administrative nedsettelsen av tollsatsen til 9 kroner kiloen, er det nå i praksis fri import av svinekjøtt. Men det betyr ikke at det flommer svinekjøtt inn over grensene.

Norsvins styre har diskutert markedssituasjonen på alle styremøter siden sist sommer. Med bakgrunn i diskusjon med fylkeslagslederne har styret valgt å ikke gå inn for purkeslakting.

– Kyllingen er på full fart inn. Men det er viktig at den ikke får hevd på å være det sunne kjøttet. Svinekjøtt har et stort potensiale her, og det

Slakteriene må forholdsvis sikkert kunne sortere ut råneslakt med uheldig smak og lukt på slaktelinja. Dette må være på plass før 2009 om vi skal kunne ha en bærekraftig hanngrisproduksjon.