Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Det økonomiske presset fortsetter

Det økonomiske presset for svineprodusentene vil fortsette. Selv om markedssituasjonen totalt sett kan bli noenlunde brukbar for 2006, så blør svinebøndene i form av høye reguleringskostnader og presset oppgjørspris.


Det økonomiske presset fortsetter

Det økonomiske presset for svineprodusentene vil fortsette. Selv om markedssituasjonen totalt sett kan bli noenlunde brukbar for 2006, så blør svinebøndene i form av høye reguleringskostnader og presset oppgjørspris.

 

Og bakom synger 2007. Den siste juniprognosen (se sak nedenfor) gir tydelige antydninger om at problemene på langt nær kan avblåses for 2007. Det er dessverre grunn til å vente et vedvarende økonomisk press i produksjonen.

– Vi strever videre med overproduksjon av gris. Situasjonen er derfor truende både for prisnivået og lønnsomheten. Det er grunn til å be folk om å tenke seg om før de planlegger store investeringer. Det blir igjen litt alles kamp mot alle. Det virker som om mange produserer og planlegger kun ut i fra eget driftsopplegg, og skjeler lite til totalmarkedet. Det kan være forståelig. Men da håper jeg at folk vet hva de gjør. Det vil gi økonomiske utfordringer, sier direktør Trygve Brandrud i Norsk Kjøtt.

– Vil du advare folk mot å bygge nytt eller utvide?

– Jeg vil i hvert fall si at de må forvente høye reguleringskostnader og lave priser, sier Brandrud.

Det positive i dagens situasjon er naturligvis dette; alle ledd i verdikjeden, grisebønder og kjøttbedrifter, må skjerpe seg. Kostnadsjakt og effektiv drift må gå hånd i hånd.

– Vi opplever vel nå etterdønningene av det løftet vi fikk i purketallet for et par år siden. Fra 1. januar i fjor til 1. januar i år ble det for eksempel satt på 4000 flere ungpurker enn før. Sjøl om det har vært en viss nedgang i antall avlspurker, så veier ikke det opp for tilveksten, sier Brandrud.

Positivt er det også at det er godt salg om dagen. Det er også mulig å gå enda lenger ned i vekt, så det er kanskje ikke grunn til å sture for mye.

– Jeg har også lyst til å si, sjøl om jeg vet at Norsvinledelsen ikke liker dette, at det vi opplever viser at det målprisnivået vi gikk for i fjor egentlig var ganske godt estimert når vi ser på hvor målprisen ligger i dag, sier Trygve Brandrud.