Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fri import av svinekjøtt

Etter den administrative nedsettelsen av tollsatsen til 9 kroner kiloen, er det nå i praksis fri import av svinekjøtt. Men det betyr ikke at det flommer svinekjøtt inn over grensene.


Fri import av svinekjøtt

Etter den administrative nedsettelsen av tollsatsen til 9 kroner kiloen, er det nå i praksis fri import av svinekjøtt. Men det betyr ikke at det flommer svinekjøtt inn over grensene.

 

Det er ikke så enkelt som før å få tak i større kvanta importert kjøtt på kort varsel. Tettere bindinger mellom råvareprodusenter, industri og dagligvarekjeder i de fleste land skaper bedre planlagt logistikk. Kjøttstrømmen blir nøyere planlagt og mer lukket enn tidligere. Det betyr at det ikke uten videre ligger eksportråvarer på vent.

Flere kjøttbedrifter har dessuten som mål å bruke bare norske kjøttråvarer, som for eksempel Gilde.

Et annet poeng er dette; selv om tollsatsen på importert svinekjøtt er satt ned fra 24 til 9 kroner kiloen, så ligger det ikke stor fortjeneste i å importere kjøtt. Det skal det heller ikke gjøre i følge markedsreguleringsordningen. Den er utformet slik at det av hensyn til forbrukerne skal være mulig å importere kjøtt når norsk pris går over målprisen på et visst nivå over en viss tid. I flere uker har prisen på svinekjøtt nå ligget 37 øre kiloen over jordbruksavtalens målpris, og derfor er importadgangen utløst. Vi snakker her om import som ikke begrenses av WTOs importkvote.

 

Fortsatt sprik

Fortsatt er det sprik mellom tilførsler og salg. Per uke 22 lå totalindeksen for tilførsler av svinekjøtt på 95 prosent av samme tid i fjor. Salgsindeksen (engrosnivå) lå på 103 prosent til samme tid. Det er altså fortsatt for små tilførsler i forhold til salget. Direktør Trygve Brandrud i Nortura Totalråvare kommenterer markedssituasjonen og den ferske årsprognosen på denne måten;

– På årsbasis snakker vi om atskillig bedre forhold mellom tilførsler og salg, kanskje bare én prosent. Det er de sterke svingningene gjennom året som lager rabalder og får mange til å stille spørsmål. Men jeg tror skrikene etter mer kjøtt vil dempe seg. Vi ligger under på ferskvaredekning både for gris og storfe, men ting vil forhåpentligvis rette seg mye i siste tertial, tror Brandrud.

I de nye prognosene er seminsalget justert litt opp, og det registreres ingen synlige endringer i purkeslaktinga, slik som en så i fjor.