Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ødemsjuke i alle regioner


Ødemsjuke i alle regioner

 

Det rapporteres om betydelige problemer med ødemsjuke i alle regioner, heter det i årsmeldingen til Helsetjenesten for svin. I tillegg har det vært flere utbrudd med akutte dødsfall på grunn av enteritt forårsaket av infeksjon med O 149. Sinkoksyd i fôret har vist god forebyggende effekt mot begge disse lidelsene. Intensiv drift med høyt dyrebelegg ansees som en viktig medvirkende faktor ved mange av disse sjukdomsutbruddene.

Puljedrift med mange griser i samme alder har gjort at enkelte utbrudd har fått stort omfang med optil 10–20 døde griser i en pulje på 150 – 200 smågriser.