Stikkord

Kjøttmarked

Gilde sender et lass smågris i uka til Sverige. Over 4000 norske smågris har så langt havnet i svenske binger. Dette gjøres for egen regning og uten bruk omsetningsmidler.

Ringsaker har måttet avgi tetplassen til Hå når det gjelder hvilken norsk kommune som leverte flest slaktegriser i 2006.

– Det første som bør gjøres er å håndheve intensjonen i konsesjonsgrensene. I dag produserer enkeltprodusenter to og tre ganger så mange smågriser i året som en normalt drevet konsesjonsbesetning

Salget av svinekjøtt ser ut til å ha stabilisert seg, men produksjonen og tilførslene øker noe. Derfor ventes det nå et overskudd av svinekjøtt på 1600 tonn for inneværende år.

Fortsatt ser det ut til at målprisen på svinekjøtt kan holdes året sett under ett. Men nå trykker Norsk Kjøtt lett på bremsepedalen for å dempe interessen for å produsere

Svin har spurt sju svinebønder om markedssituasjonen vi nå ser ut til å få i 2007. De er stort sett enige om å følge tiltak fra markedsregulator, men flere tviler