Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kjøttoverskuddet øker

Salget av svinekjøtt ser ut til å ha stabilisert seg, men produksjonen og tilførslene øker noe. Derfor ventes det nå et overskudd av svinekjøtt på 1600 tonn for inneværende år. Og kyllingen trykker på i markedet.


Kjøttoverskuddet øker

Salget av svinekjøtt ser ut til å ha stabilisert seg, men produksjonen og tilførslene øker noe. Derfor ventes det nå et overskudd av svinekjøtt på 1600 tonn for inneværende år. Og kyllingen trykker på i markedet.

Usikkerheten i salgsmarkedet gjør at det neppe blir tatt ut målpris i første halvår. Engrosprisen på hele slakt økte med 70 øre den 26. januar. Omsetningsavgiften på 60 øre er imidlertid ganske lav, selv om den er litt høyere enn i fjor.

 

– Vi har litt underskudd av svinekjøtt i første tertial, men vi forsyner oss nå fra de 5-600 tonnene som vi har liggende på lager. Utfordringen blir at tilførselsøkningen kommer utover i året. I følge prognosene kan det bli så mye som 2800 tonn i tredje tertial. Vi er derfor avventende til å gjøre noe med målprisen før vi har sett an salgsutviklingen og marsprognosen, sier direktør Hans Thorn Wittusen i Nortura Totalmarked kjøtt og egg.

 

Hittil i 2009 har tilførslene vært ganske gode, og salget av hele slakt har gått greit. Spørsmålet er hvordan svakere tider påvirker salgstrykket og kampanjene i detaljistleddene. I den reviderte januarprognosen er salgsindeksen for 2009 satt til 100, altså samme salg som i fjor.

 

– Men salgsutviklingen framover er kanskje mer usikker enn vanlig. Derfor vil jeg ikke si at et overskudd på 1600 tonn svinekjøtt er helt uproblematisk, sier Thorn Wittusen. – Hvor mye trykker kyllingen på i markedet?

 

 – Det merkes nok noe at lagrene må tømmes, men lagrene er ikke så store som fryktet. Det settes dessuten inn en rekke produksjonsdempende tiltak i fjørfesektoren. Mange kjøpes ut for kortere eller lengre perioder. Men prisene på fjørfekjøtt i markedet er nok slik at de fremmer kyllingsalget, sier han.