Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lett trykk på bremsen

Fortsatt ser det ut til at målprisen på svinekjøtt kan holdes året sett under ett. Men nå trykker Norsk Kjøtt lett på bremsepedalen for å dempe interessen for å produsere mer svinekjøtt.


Lett trykk på bremsen

Fortsatt ser det ut til at målprisen på svinekjøtt kan holdes året sett under ett. Men nå trykker Norsk Kjøtt lett på bremsepedalen for å dempe interessen for å produsere mer svinekjøtt.

 

Det skjer først og fremst ved at omsetningsavgifta økes med 30 øre fra 1. juli, og at slaktevektene i disse dager reduseres med et par kilo. I praksis betyr dette at omsetningsavgifta ventes å bli 90 øre per kilo ut resten av dette året. I dag er omsetningsavgifta 60 øre per kilo. Det er verdt å merke seg at omsetningsavgifta de første månedene av fjoråret lå på ei krone kiloen, slik at det er trukket 40 øre mindre de første månedene av i år enn på samme tid i fjor.

– Per uke 17 hadde vi en indeks for tilførslene av svinekjøtt på 108 sammenliknet med samme periode i fjor. Beregnet tall for engrossalget av svinekjøtt i samme periode var 102. Dette betyr at ukekurvene for tilførsler av gris målt i tonn systematisk har ligget over de vi hadde i fjor, sier Brandrud.

Det er altså ingen tvil om at tilførslene er større enn etterspørselen.

– Dette er bakgrunnen for at vektene nå senkes, og omsetningsavgifta økes, sier Brandrud.

– Betyr dette at dere nå trykker ned bremsene når det gjelder tilførsler?

– Vi snakker i så fall om et lett trykk på bremsene. Det er mange forhold som blir viktige utover. Grillværet og jordbruksoppgjøret er to stikkord. Men vi regner fortsatt med å holde målprisen på svinekjøtt noenlunde året sett under ett.

– Hva skjer med markedsføring av kjøtt i sommer?

– Det blir en forholdsvis tung markedsføring av lammekjøtt nå i grillsesongen, og en del svineprodusenter kommer sikkert til å bemerke det. Men vi har lagre av lammekjøtt, så vi får satse på at det blir bra grillvær utover. Vi registrerer også at det synes å snu oppover når det gjelder tilførsler av storfekjøtt, selv om indeksene vi får måler seg mot lave fjorårstall, sier Brandrud.