Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Smågris til Sverige

Gilde sender et lass smågris i uka til Sverige. Over 4000 norske smågris har så langt havnet i svenske binger. Dette gjøres for egen regning og uten bruk omsetningsmidler.


Smågris til Sverige

Gilde sender et lass smågris i uka til Sverige. Over 4000 norske smågris har så langt havnet i svenske binger. Dette gjøres for egen regning og uten bruk omsetningsmidler.

 

Vi er på langt ute i skogen på en tømmerterminal på Tangen, et par mil sør for Hamar. Nordfra kommer en dyrebil med smågriser fra to besetninger i Gudbrandsdalen. Sørfra kommer en dyrebil med gris fra en besetning i Østfold. Grisen lastes over i en svensk dyretransport fra Skövde slakteri. Livdyrsjef Arne Frogner i Gilde Øst forsikrer seg om at den svenske sjåføren Leif Friberg har de papirene han skal. Han setter seg bak rattet. Smågrisen skal til en besetning ved Ørebro, en tur på nesten fire timer.

– Vi sender et lass med smågris til Sverige i uka, forteller Frogner.

– Det blir en del papirarbeid og kontrollvirksomhet rundt dette, men nå har vi lært oss hvordan det fungerer. Og da går egentlig eksport av smågris veldig greit, forklarer Frogner. Kontrolldelen gjør Mattilsynet. De må godkjenne alle besetninger det sendes gris fra. Denne jobben gjøres de siste 24 timene før transporten.

– Den korte tiden, pluss at transporten skal være effektiv, gjør at vi samler gris fra få besetninger per lass vi sender, forklarer Frogner.

 

SAMME SMÅGRISPRIS

Etter de siste prisreduksjonene er i dag smågrisprisen i Norge den samme som i Sverige. På det første lasset Gilde sendte var det derimot stor differanse. Denne dekket Gilde av egen lomme da svenskene betaler gjeldene norsk smågrispris innenfor et avtalt pristak. De dekker også transporten til Sverige. Men Gilde dekker kostnadene ved Mattilsynets kontrollarbeid.

Smågriseksporten støttes ikke av omsetningsrådmidler. Men med dagens priser blir dette den rimeligste form for markedsreguleringstiltak vi kan bruke. Mens smågrisslakting koster opp mot 1000-lappen per gris, koster ikke smågriseksporten mer enn noen tiere.

– Det kan være aktuelt å sende et par lass i uka, hvis noen slaktegrisprodusenter kan tenke seg å hoppe over et innsett, sier direktør Trygve Brandrud i Gildes avdeling totalmarked Norsk Kjøtt. Det er han som sammen med Frogner tar hånd om smågriseksporten. En ulempe er imidlertid at Gilde taper slaktevolum og markedsandel, når de er eneste slakteri som sender smågris over grensa.

 

FORNØYDE SVENSKER

I Sverige havner grisen hos privateide Skövde Slakteris leverandører. Skövde er Sveriges største private slakteri, og ligger mellom de to store innsjøene Vänern og Vättern. Årlig slaktes 300 000 griser her, eller 10 prosent av totalantallet i Sverige. Også andre aktører har spurt om å få norsk smågris, men det har passet best med Skövde som ligger nærmest norskegrensen.

– Vi er kjempefornøyd med avtalen. Vi mangler smågris, og de vi får fra Norge er av veldig god kvalitet. Vi får mange fornøyde tilbakemeldinger fra slaktegrisprodusentene, forteller daglig leder Cato Gustafsson i Skövde Slakteri. De har allerede slaktet de første norske grisene. Disse hadde veldig bra kjøttprosent og få slakteanmerkninger. Gustafsson tar gjerne i mot enda mer gris fra Norge. I øyeblikket mangler han 1000–3000 smågriser i uka. Den situasjonen tror han varer ved fram til sommeren i allfall.

– Det bygges mye i Sverige nå, rundt 20 000 nye purkeplasser. Men samtidig slutter en del av de mindre produsentene, opplyser Gustafsson.

 

FATLAND OG FURUSETH UTEN PLANER

Det var de private slakteriene og Kjøttbransjens Landsforbund som først tok opp dette med smågriseksport til Sverige. Svin har spurt noen av de private om hvilke planer de har.

– Vi har ingen konkrete planer om smågriseksport. Vi har flest kombinertbesetninger og vil ha problemer å fylle opp et lass med smågris til Sverige, sier Odd Dønnum, sjef for tilførsler i Furuseth.

– Muligheten er hvis eksport skjer i regi av Kjøttbransjen Landsforbund, og Furuseth kan stå for en andel av lasset, sier Dønnum.

– Vi har heller ingen planer om smågriseksport, sier daglig leder Leif Malvin Knudsen i Fatland. Slakteriet har derimot ikke problemer med å finne besetninger å ta grisen fra, og vil stille opp hvis dette gjøres i regi av Kjøttbransjens Landsforbund eller som et felles tiltak.

 

SAMARBEID ULOVLIG

– Vi har ikke lov til å organisere en slik eksport. Det vil bli sett på som et tiltak for å få opp smågrisprisen. I henhold til konkurranseloven er det ikke lov for slakteriene å samarbeide om det, sier assisterende direktør Bjørn-Ole Juul- Hansen i Kjøttbransjens Landsforbund.

– Men bonden er unntatt denne loven, tilføyer Juul-Hansen.

– Dette er derfor mulig hvis for eksempel Gilde eller Norsvin på vegne av svinebøndene ordnet en felles finansiering av slik eksport. Noen kroner per gris slaktet burde bli trukket inn på et eget fond, sier Juul-Hansen.

Midlene kan så bli brukt til en felles smågriseksport med et eget utvalg som styrte det hele. Det ville bli en veldig rimelig form for markedsregulering og også lovlig, sier Juul-Hansen. Han mener en slik framgangsmåte er veien å gå, selv om dette betyr et nytt byråkrati og selv om smågriseksport i dag kan gjøres nesten gratis.

– Alternativt må det enkelte private slakteri finne ut om de vil eksportere i egen regi. Det er også mulig, sier Juul Hansen. Han berømmer Gilde for å eksportere grisen. Men de private aktørene er i en annen situasjon.

– De har ikke for mye gris, men trenger stort sett grisen de kan få tak i. Det kan også være vanskeligere for dem å organisere en eksport, sier Juul-Hansen.

– Det beste ville vært et tiltak slik Kjøttbransjen skisserer, men for at det skal være et lovlig tiltak må det legges fram for og godkjennes av offentlige myndigheter. Dette er ikke gjort over natten, kommenterer Trygve Branderud.