Stikkord

Kjøttmarked

– Dette var en svært defensiv salgsprognose.Vi forventer økt salgstrykk på svinekjøtt slik at disse prognosene kan gjøres til skamme, sier Norsvins styreleder Live Høystad.

Forbrukerne har vært nokså tause. Representanter for dagligvarebransjen har vært positive, og det samme har fjørfeprodusentene. Gildes eiere sier at de tror at fusjonen er bra på sikt.

Det ser ikke lyst ut for svinekjøttmarkedet i 2006. Prognoseutvalget varsler produksjonsøkning på 5 prosent og ingen salgsøkning. Det vil gi et overskudd på 6200 tonn.

Unn deg noe godt! Hva med en Patanegro til 20 000 kroner, eller en norsk Mydland til drøyt 5000?