Stikkord

Kjøttmarked

– Nei til nytt statleg reguleringsbyråkrati

Publisert: 04.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Omsetningslova og dagens marknadsregulering er det beste for norske bønder. Eg meiner at markedsordninga er genial. Men det er naudsynt at rådet, organisasjonane og bøndene syner ansvar om ordninga skal overleve.

Reguleringen koster 18–20 kroner kiloen

Publisert: 04.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det er ikke rart at dekningsbidragene og lønnsomheten i svineproduksjonen synker.

Purkeslakting og auka vektar

Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Purketalet er for høgt og må ned. Mange Gilde-produsentar i Rogaland vil ha ei eller anna form for purkeslakting. Samstundes meiner dei fleste at Gilde må konkurrere betre på pris, og auke slaktevektene.

8600 tonn for mye tross kraftig prisfall

Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Markedsprognosene for 2006 og 2007 er justert. I år blir det et markedsoverskudd av gris på 4400 tonn, mens neste års prognose lyder på 8600 tonn for mye. Overskuddet i 2007 er beregnet ut fra at prisen ligger hele kr 2,50 under målpris.

Når sier slaktegrisprodusenten stopp?

Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Dekningsbidraget på slaktegrisen raser, men nå har også smågrisprisene falt kraftig. Hvor går smertegrensen for slaktegrisprodusentene?

Engrossalget 99 prosent av i fjor

Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Tilførslene av svinekjøtt er 7 prosent større enn til samme tid i fjor, og engrossalget er én prosent lavere. Dette forteller det meste om situasjonen i svinekjøttmarkedet akkurat nå.