Publisert: 21.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

–Veldig defensiv salgsprognose

– Dette var en svært defensiv salgsprognose.Vi forventer økt salgstrykk på svinekjøtt slik at disse prognosene kan gjøres til skamme, sier Norsvins styreleder Live Høystad.


–Veldig defensiv salgsprognose

– Dette var en svært defensiv salgsprognose.Vi forventer økt salgstrykk på svinekjøtt slik at disse prognosene kan gjøres til skamme, sier Norsvins styreleder Live Høystad.

 

Hun er svært overrasket over de nye kjøttprognosene for 2006 når det gjelder svinekjøtt.

– Ja, jeg må si at det nesten var litt oppsiktsvekkende å bli presentert for en produksjonsøkning på fem prosent når vi har sett svak nedgang i semintalla hele det siste året. Når jeg i tillegg ser at det forventes en vekst i svinekjøttsalget på null, så må jeg si at jeg blir overrasket, sier Live Høystad.

Hun mener at dette er altfor defensivt. Riktignok har markedsregulator lenge sagt at salgsøkningen ikke vil vare ved, men det ble sagt i fjor også. Regnskapet viser at salgsøkningen siste året ble tre prosent, og det er svært bra.

Prognosen som viser fem prosent produksjonsøkning har bakt inn at det forutsettes en vektøkning på tre kilo i 2006, samt effektivitetsframgang i svineproduksjonen.

– Har du noen forklaring på prognosen?

– Nei, jeg synes dette virker merkelig. Vi må fortsatt legge press på salget av svinekjøtt. Ikke minst i disse fusjonstider er det viktig at svineprodusentene får se at markedsføring og salg av svinekjøtt prioriteres. Gilde har vært vant til å markedsføre tre kjøttslag, men de har vært ulike. Nå kommer kyllingen inn som en innbyrdes konkurrent til grisen.

– Betyr det at du er skeptisk til hele fusjonen?

– Nei, jeg tror at fusjonen er et nødvendig industrielt grep som har framtida for seg. For forbrukerne og industrien er fusjonen positiv. Jeg er ikke like trygg på at dette blir like bra for bonden, sjøl om det ligger effektiviseringsgevinster i kjølvannet av fusjonen. Det må være tillatt å stille et slikt spørsmål. For oss svineprodusenter er marginene avgjørende.

– Har du fått mange reaksjoner fra svineprodusenter på fusjonen?

– Den alminnelige holdningen er at fusjonen er positiv, og det synes jeg også. Men vi må følge utviklingen våkent. Fusjonen gir oss enda større grunn til å beholde god målpris på svinekjøtt. Målprisen har ikke blitt tatt ut den siste tida, men Norsk Kjøtt har betalt kr 1,05 over den utbetalingsprisen som har ligget i bunn. Uten dette grepet, tror jeg det hadde vært et massivt krav om uttak av målpris. Fusjonen med Prior vil dra med seg kostnader, og spørsmålet er om Gilde kan fortsette å betale ekstra «av sin egen bunnlinje», som det heter. Hvis det viser seg vanskelig, er det helt vesentlig at vi har god målpris. Hvis vi hadde senket den så mye som Norsk Kjøtt foreslo i fjor, så hadde våre marginer i dag trolig vært enda mindre, sier Live Høystad.