Stikkord

Kjøttmarked

Internasjonal spekematkongress i Oslo

Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

For første gang i Norge blir det arrangert en stor internasjonal spekematkongress. Det skjer i Oslo i dagene 7.– 9. juni.

Prognoseforutsetningene sprakk

Publisert: 11.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Markedsregulatoren setter nå sin lit til at produsentene skal levere lettere griseslakt. Øvre prisgrense legges to kilo lavere fra 5. juni i sommer. Men det kan bli aktuelt med ytterligere vektreduksjon.

Markedstiltakene virker

Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det blir kanskje ikke så ille i år som forrige prognose antydet. Tiltakene som er satt i verk i svinekjøttmarkedet hjelper på kjøttoverskuddet. Juniprognosen antyder et overskudd på 4600 tonn før eksport.

Internasjonal spekematkvalitet

Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Norge har avviklet sin første internasjonale spekematkongress. Om lag 100 spesialister fra mer enn ti land var samlet på Soria Moria i Oslo fra 7. til 9. juni for å utveksle faglig kompetanse.

10 000 tonn for mye før tiltak

Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Juniprognosen for 2007 viser et svært stort overskudd av svinekjøtt på 10 158 tonn. Den forusetter at tilførslene øker med 5,6 prosent, altså litt mer enn i år. Salgsveksten er stipulert til 0,8 prosent.

– Nei til nytt statleg reguleringsbyråkrati

Publisert: 04.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Omsetningslova og dagens marknadsregulering er det beste for norske bønder. Eg meiner at markedsordninga er genial. Men det er naudsynt at rådet, organisasjonane og bøndene syner ansvar om ordninga skal overleve.