Stikkord

Kjøttmarked

Markedsregulatoren setter nå sin lit til at produsentene skal levere lettere griseslakt. Øvre prisgrense legges to kilo lavere fra 5. juni i sommer. Men det kan bli aktuelt med ytterligere

Det blir kanskje ikke så ille i år som forrige prognose antydet. Tiltakene som er satt i verk i svinekjøttmarkedet hjelper på kjøttoverskuddet. Juniprognosen antyder et overskudd på 4600 tonn

Norge har avviklet sin første internasjonale spekematkongress. Om lag 100 spesialister fra mer enn ti land var samlet på Soria Moria i Oslo fra 7. til 9. juni for å

Juniprognosen for 2007 viser et svært stort overskudd av svinekjøtt på 10 158 tonn. Den forusetter at tilførslene øker med 5,6 prosent, altså litt mer enn i år. Salgsveksten er

– Omsetningslova og dagens marknadsregulering er det beste for norske bønder. Eg meiner at markedsordninga er genial. Men det er naudsynt at rådet, organisasjonane og bøndene syner ansvar om ordninga

Det er ikke rart at dekningsbidragene og lønnsomheten i svineproduksjonen synker.