Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Investorene svikter matindustrien


Investorene svikter matindustrien

 

En rapport om matindustriens framtid fra Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er ikke spesielt hyggelig lesning for aktørene i næringa. Investorene synes å ha mistet matlysten på næringsmiddelindustrien, og viljen til å satse penger synker. Norsk matindustri er med sine 48 000 personer den nest største i Norge etter verkstedindustrien. Produksjonsverdien til matindustrien var i fjor på 131 milliarder kroner, eller 23 prosent av industriens samlete produksjonsverdi. Kjøttbransjen har 25 prosent av de 48 000 ansatte i matindustrien.

Til Aftenposten kommenterer direktør Ivar Pettersen i NILF situasjonen slik Det som avgjør om Norge har en matvareindustri om fem år, er først og fremst landbrukspolitikken og evnen til å få et samspill mellom industri og primærnæring.

På møtet på Rudshøgda hevdet Trygve Brandrud at bøndenes samvirkebedrifter og etablerte familiebedrifter bør bli de mest utholdende, forutsatt at de vedlikeholder sin konkurransekraft så godt det er mulig.