Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Optimisme under den urolige overflaten

Bakterieskandaler og prognoser om overproduksjon skaper urolig farvann i kjøttbransjen. Men representanter fra kjøttindustrien og svineproduksjonen er likevel forsiktige optimister når de ser litt lenger fram enn til 2006.


Optimisme under den urolige overflaten

Bakterieskandaler og prognoser om overproduksjon skaper urolig farvann i kjøttbransjen. Men representanter fra kjøttindustrien og svineproduksjonen er likevel forsiktige optimister når de ser litt lenger fram enn til 2006.

 

Dette kan være en enkel oppsummering av diskusjonen på et fagmøte som Strand Brænderi arrangerte i Ringsaker 22. mars om svineproduksjonens framtid, bare noen stenkast fra Gildes slakteri 103 på Rudshøgda, Hedmark, anlegget som først fikk mistankens lys kastet over seg da E. coli-skandalen begynte å rulle.

Temaet for møtet var ikke bakterieproblemer, men utfordringene for svinenæringa i dag og i åra framover. Til å innlede var to representanter fra private slakterier og en fra kjøttsamvirket invitert. Direktør for totalmarkedet i Gilde Norsk Kjøtt BA, Trygve Brandrud, åpnet med å si at det som skjedde i fjor, da importen av bearbeidet kjøtt økte før smutthullet ble tettet, forstyrret markedet mye. Fjoråret viste at importvernet er skjørt. Kjøttbransjen må passe seg for tiltak som kan uthule importvernet. Hullet kan fort vise seg å bli mye større enn mange liker. Om dagens markedssituasjon sa han dette;

– Det er fire måter å regulere svinekjøttmarkedet på. Slakting av lett gris, bruk av reduserte slaktevekter, eksport og mersalg. Dette er de virkemidlene vi kan bruke, sa Brandrud.

 

HAR LITT TID PÅ OSS

Ny WTO-avtale vil bli viktig framover. Men de første fire-fem åra blir det neppe store endringer i tilførslene av kjøtt til norske slakterier, mente Brandrud. En svak WTO-avtale kan sette fart i avviklingen av svinebruk, men en svak avtale kan også øke politikernes forståelse for behovet for økt nasjonal støtte. Den tredje usikkerhetsfaktoren de nærmeste åra er den rød-grønne regjeringen. Hva vil den gjøre i praksis? Og hvor lenge er den i stand til å regjere? Alt dette er faktorer som blir viktige de nærmeste åra.

– Men på lengre sikt ser jeg for meg at den jevne stigningen vi har hatt i produksjon og forbruk av svinekjøtt i mange år vil fortsette. Jeg tror det blir rom for produktene fra de produsentene som nå har satset på ei framtid som svinekjøttprodusenter. Men lønnsomheten blir neppe bedre enn i dag, sa Trygve Brandrud.

 

SATSER PÅ GRIS

Også daglig leder Terje Wester i Fatland Jæren AS og daglig leder Thor-Martin Furuseth i Furuseth Slakteri AS var enige i at de hadde tro på svineproduksjonens framtid.

– Vi har investert 100 millioner kroner i videreutvikling av bedriften vår de to siste åra. Det gjør vi fordi har tro på norsk kjøttproduksjons framtid. Kjøtt må vi ha, og som norsk kjøttbedrift må vi få tak i gode norske råvarer. Vi satser på gris, sa Wester.

Fatland blir valgt av hver sjuende kjøttbonde i Norge, og gruppen omsetter for vel 1,7 milliarder kroner. Over 60 prosent av denne omsetningen er i dag salg til dagligvareleddet. Av Fatlands 28 400 tonn slakt i fjor representerte grisen 59 prosent.