Stikkord

Kjøttmarked

Spis Grilstad og Nortura går sammen om å kutte slaktekostnadene i Trøndelag. Nortura overtar og ferdigstiller Malvikfabrikken for et større volum, og skal i tillegg leieslakte for Spis Grilstad.

27. april var det duket for sammenslåing av Opplysningskontorene for kjøtt og egg og hvitt kjøtt. Det nye navnet er Opplysningskontoret for egg og kjøtt.  

Det ligger an til markert økning i overskuddet av svinekjøtt i 2010. Ved utgangen av inneværende år blir ikke lageret mer enn 6-800 tonn, men neste år kan det fort

Forbrukerprisen på kjøtt gikk ned med 1,7 prosent første måned i 2010, og svinekjøtt drar prisene ned.  

Det er eksportert 470 tonn svinekjøtt til Ukraina, og lagt inn 380 tonn på lager hittil i år. Men Totalmarked kjøtt og egg håper på lagernedbygging ved påsketider. 

En gjennomsnittlig grisetransport tar tre timer og 14 minutter i Nortura. Konsernet transporterte over en million griser i fjor, og 0,019 prosent av disse døde under transport.