Publisert: 23.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tre timer på dyrebilen

En gjennomsnittlig grisetransport tar tre timer og 14 minutter i Nortura. Konsernet transporterte over en million griser i fjor, og 0,019 prosent av disse døde under transport.


Tre timer på dyrebilen

En gjennomsnittlig grisetransport tar tre timer og 14 minutter i Nortura. Konsernet transporterte over en million griser i fjor, og 0,019 prosent av disse døde under transport.

Alle dyr sett under ett, 48 millioner slaktedyr, bruker i gjennomsnitt tre timer på bil på vei fra bonden og inn til slakteriene. Det viser tallene over alle dyretransporter i Nortura i 2008. Tallet på døde dyr under transport har vært stabilt de siste årene.

 

– Dyrevelferd er viktig for oss, og vi er glad for at vi i gjennomsnitt er godt under lovens krav om maksimum åtte timer for transport av slaktedyr. Transporttid og døde dyr rapporteres fra alle våre fabrikker med faste intervall seks ganger i året. Målrettet arbeid gjennom flere år gjør at antall døde dyr under transport holdes nede på et stabilt antall, sier inntransportsjef Ola Ødegård.

 

Endringer i fabrikkstruktur kan gi en negativ innvirkning på transporttid, mens bedre transportmateriell, bedre planlegging og effektiv inntransport virker positivt.

 

Det er en nedgang på over 30 minutter i transporttid siste år for kylling og kalkun, noe som skyldes at flere bønder har satset på kylling på Østlandet der vi har to kyllingslakterier.

 

– Alle avvik, både når det gjelder transporttid og døde dyr, føles som svært ubekvemme. Derfor setter vi i verk tiltak umiddelbart. Vi ønsker å komme så nær null som mulig, men med en dødelighet på 1,5 promille på kylling blir det allikevel store tall når utgangspunktet er 46 millioner individer vi transporterer. Derfor fortsetter vi å prioritere dyrevelferd høyt, sier konserndirektør Nina Sundqvist i Nortura.