Publisert: 13.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nortura overtar Spis Grilstads fabrikk i Malvik

Spis Grilstad og Nortura går sammen om å kutte slaktekostnadene i Trøndelag. Nortura overtar og ferdigstiller Malvikfabrikken for et større volum, og skal i tillegg leieslakte for Spis Grilstad.


Nortura overtar Spis Grilstads fabrikk i Malvik

Spis Grilstad og Nortura går sammen om å kutte slaktekostnadene i Trøndelag. Nortura overtar og ferdigstiller Malvikfabrikken for et større volum, og skal i tillegg leieslakte for Spis Grilstad.

Konkurransen om forbrukere og kjøttprodusenter fortsetter som før.

Nortura BA og Spis Grilstad AS (inklusive deleide og samarbeidende slakterier) har begge stor overkapasitet med mange små, eldre slakterier som trenger vedlikehold og ny teknologi. Å samle selskapenes storfe- og småfeslakting/-skjæring i en ny og moderne fabrikk, gir stordriftsfordeler som kommer alle til gode. Løsningen er industrielt riktig for å få utført en nødvendig samfunnsoppgave til lavest mulig slaktekostnad. Konkurransen i forbruker- og tilførselsmarkedet fortsetter med samme styrke som tidligere.

Dette er en industriell og forretningsmessig løsning som med utgangspunkt i vår sterke markedsposisjon på topp kvalitet kjøttvarer, gir oss mulighet til å videreutvikle oss og bli enda bedre. Vi gapte over litt for mye da vi begynte å bygge en ny fabrikk, men ser at vi får lavere kostnader og reduserte finansielle forpliktelser når vi kan kjøpe slaktetjenester i stedet for å eie den selv, sier styreleder Asbjørn Reinkind i Spis Grilstad.

Nortura overtar Malvik-fabrikken, utvider og sluttstiller byggingen samt viderefører utstyrsavtaler. Samlet investering er på 500 mill kroner. Den nye fabrikken på 20 000 kvm blir Norges største storfe- og småfeslakteri med 83 000 storfe og 185 000 småfe. 272 000 gris vil bli slaktet ved Nortura Steinkjer hvor det nylig er investert 100 mill kr.

– Det er viktig å få ned kostnadene mest mulig og raskest mulig, også med tanke på at internasjonal konkurranse banker på døra. Å overta Malvik-fabrikken og utføre leieslakting for våre forret-ningsforbindelser er en god og fornuftig løsning for alle parter, og sikrer en sterk og oppegående kjøttindustri i Trøndelag. Sterk konkurranse i butikkene er også inspirerende for et merkevarehus som Nortura, sier Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura.

Malvikfabrikken er planlagt å være i full drift våren 2010 med ca 200 medarbeidere. 8 fabrikker og 300 medarbeidere berøres (se tabell).

Det er enighet om å etablere et felles nødslakteri, men stedsvalg er ikke avgjort. Ny ekspedisjon kan bli lagt til Malvik, men dette vil bli vurdert separat og fram i tid. Nortura Ålesund og Nortura Otta fortsetter driften som i dag. Nortura har i prosessen vurdert å etablere nytt kyllingslakteri, men det er ikke forretningsmessig riktig basert på markedssituasjon og eksisterende slaktekapasitet i konsernet.