Publisert: 03.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Håper lagrene bygges ned til påske

Det er eksportert 470 tonn svinekjøtt til Ukraina, og lagt inn 380 tonn på lager hittil i år. Men Totalmarked kjøtt og egg håper på lagernedbygging ved påsketider. 


Håper lagrene bygges ned til påske

Det er eksportert 470 tonn svinekjøtt til Ukraina, og lagt inn 380 tonn på lager hittil i år. Men Totalmarked kjøtt og egg håper på lagernedbygging ved påsketider. 

I begynnelsen av mars lå engrosprisen på svinekjøtt ett øre under målprisen. Akkumulert for avtaleåret 2009/10 ligger engrosprisen 24 øre under målprisen (kr. 29,06). Dette er et uttrykk for at tilførslene av svinekjøtt absolutt har dekket etterspørselen.- Det er vel et forholdsvis udramatisk markedsbilde for svinekjøtt i øyeblikket. Det kommer en ny prognose i midten av mars, men vi venter ikke de store avvikene på salgssiden. Året sett under ett forventes en salgsvekst på én prosent for svinekjøtt, mens tilførslene øker fire prosent mer enn i fjor. Dette gir et markedsoverskudd på 3400 tonn ved årets slutt. Men vi merker at det har vært litt tyngre slakt på starten av året enn det som er lagt til grunn i prognosen. Hvis den situasjonen vedvarer, kan overskuddet komme til å øke noe, sier markeds- og prognosesjef Thomas Randem i Totalmarked kjøtt egg.Eksporten og lageropbyggingen i starten av 2010 kommer ikke overraskende på ham. Det var gode lagre av svinekjøtt i kjøttindustrien ved starten av året. Når vi nærmer oss påske er denne effekten borte, og da kan det kanskje også være håp om en svak underdekning, slik at lagrene kan bygges noe ned.Hittil i år (per uke 7) viser indeksen et salg på 102 prosent av fjoråret. Men med fratrekk av to ekstra kalenderdager er imidlertid det reelle salget litt svakere. I ukene 2 – 7 lå salget faktisk 10 prosent lavere enn i fjor. Men redusert skjæring i denne perioden forklarer mye av dette, samt det faktum at kjøttindustrien hadde brukbare lagre av svinekjøtt ved inngangen til året.