Publisert: 09.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Økt kjøttoverskudd i 2010

Det ligger an til markert økning i overskuddet av svinekjøtt i 2010. Ved utgangen av inneværende år blir ikke lageret mer enn 6-800 tonn, men neste år kan det fort bli 2500 – 3000 tonn for mye.


Økt kjøttoverskudd i 2010

Det ligger an til markert økning i overskuddet av svinekjøtt i 2010. Ved utgangen av inneværende år blir ikke lageret mer enn 6-800 tonn, men neste år kan det fort bli 2500 – 3000 tonn for mye.

Grunnen til at overskuddet øker neste år er at en regner med økning i produksjonen av svinekjøtt på to-tre prosent. Salget vokser også, men ikke så mye, og dermed bygger det seg opp. I øyeblikket er imidlertid svinekjøttmarkedet svært så udramatisk. Ved utgangen av uke 43 lå tilførslene av svinekjøtt på nøyaktig samme nivå som i fjor, og salgsindeksen var 99 prosent av fjorårets. Men utover høsten regner Nortura Totalmarked kjøtt og egg med at salget vil ta seg litt opp, slik at også det havner omtrent på samme nivå som til samme tid i fjor. Nå ligger det om lag 900 tonn svinekjøtt på lager, men det eksporteres noe til Ukraina, anslagsvis 200 tonn. Ved utgangen av året blir derfor ikke kjøttoverskuddet veldig stort.

Det er en viss usikkerhet knyttet til salgsutviklingen, men så langt er det ikke registrert markert fall i salget som følge av influensaepidemien. Utsiktene for neste år vil antakelig legge en demper på håpet om markert bedre prisutvikling, men målet om å nå målprisen ligger der hele tida.