Stikkord

Kjøttmarked

Det er et paradoks at flere dagligvarekjeder i sommer har rapportert om tomme hyller for enkelte grillprodukter av svinekjøtt, samtidig med at vi har økende overproduksjon og innfrysing av svinekjøtt.

Det blir ingen prisøkning på svinekjøttet den nærmeste tida, hvis noen skulle ha trodd det. Flate priser, med sesongmessig prisnedgang til jul, og fullt trykk i salget. Dette er utsiktene

Bønder er like forskjellige som andre folk. Mange er misfornøyd med både WTO og Sponheim, og vurderer å legge ned driften. Mens andre ser muligheter og satser som aldri før.