Stikkord

Kjøttmarked

Svinenæringa preges av utvikling og omstilling. Det at svineprodusentene gis god belønning for å være dyktige har vært den viktigste drivkraften. Kjøttproduksjonen har økt 61 prosent de siste 20 åra

Et overskudd på 1 500 tonn svinekjøtt. Dette er Norsk Kjøtts reviderte prognose for 2004. Men markedsregulatoren frykter ikke store problemer av den grunn.

– Det er ingen lykkelig situasjon i svinekjøttmarkedet om dagen. For mange enkeltprodusenter er økonomien svært krevende, sier direktør Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked kjøtt og egg.

– Vi må gå nye veier for å stabilisere økonomien i svineproduksjonen, og bondelaget må ta tak. Det mener svineprodusent og tidligere styreleder i Vestfold Bondelag, Per-Asbjørn Andvik.

– Skal vi fortsette med gris i Norge så er helse og spisekvalitet de desidert viktigste avlsmålene. Produksjonsorienterte egenskaper må prioriteres ned, sa visekonsernsjefen i Norsk Kjøtt.

Den positive nyheten først; salget av svinekjøtt vokser med samme fart som de to siste åra. Salget er to prosent større enn til samme tid i fjor. Men tilførslene er