Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Et trasig prisbilde

– Det er ingen lykkelig situasjon i svinekjøttmarkedet om dagen. For mange enkeltprodusenter er økonomien svært krevende, sier direktør Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked kjøtt og egg.


- Et trasig prisbilde

– Det er ingen lykkelig situasjon i svinekjøttmarkedet om dagen. For mange enkeltprodusenter er økonomien svært krevende, sier direktør Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked kjøtt og egg.

Tilførslene av svinekjøtt per uke 21, som er de siste tallene vi har som utgangspunkt for denne artikkelen, viser at produksjonen ligger på 97 prosent av hva den gjorde på samme tid i fjor. Nedgangen skyldes først og fremst vektreduksjonen som følge av tiltaket med kompensasjon for reduserte slaktevekter. Salgsindeksen er til sammenlikning 96 prosent av hva den var på samme tid i fjor, slik det i øyeblikket er 4000 tonn for mye svinekjøtt i markedet.

Grill på gang

– Merkes det at grillsesongen har startet ennå? – Ja, det gjør det, sjøl om været ikke har vært helt med oss i store deler av landet. I den uka juni ble innledet var det akkurat markedsdekning av svinekjøtt, og det forventes noe underdekning i neste uke. Men alt sett under ett vil jeg beskrive prisbildet som trasig, og det er heller ingen stor lysning i sikte, sier Simonhjell. Han regner med at vi styrer mot en engrospris i inneværende avtale år på kr 1,50 under målprisen. I det neste avtaleåret som starter nå i juli er forventningene en underpris på kr 2 per kilo. I tillegg er det foreslått å øke trekket i omsetningsavgift med kr 0,20 fra 1. juli, slik at trekket i omsetningsavgift kommer opp i kr. 2,10 per kilo.

Tøft uansett

I skrivende stund ligger prisavviket på svinekjøtt kr 2,27 under avtalt målpris. Vi snakker derfor om samlete pristrekk for produsentene på godt over fire kroner kiloen. Det utgjør veldig mange penger på årsbasis, og skaper en tøff virkelighet for stadig flere produsenter, ikke minst de som har ferske storinvesteringer å håndtere. – Næringa går igjennom en skikkelig hestekur. Ingen tvil om det. Men det er positivt at Norsvin oppfordrer til fortsatt reduksjon i slaktevektene ut året. Da blir det opp til grisebøndene sjøl om de gjennom dette er med på å dra i riktig retning. Det økonomiske trykket blir uansett tøft, sier Simonhjell.

Avtaleproduksjon?

– Har Nortura Totalmarked fått henvendelse fra produsenter i Vestfoldmiljøet om å regne på nye virkemidler som bruk av avtalestyrt produksjon eller liknende? – Vi har registrert diskusjonen om avtaleproduksjon i svinenæringa. Vi har samtidig fått rimelig klare meldinger fra store deler av grisemiljøet om at de langsiktige konsekvensene av avtaleproduksjon i svinenæringa kan bli veldig uheldige, sier Jakob Simonhjell.

Kjøttmarkedet per uke 21 (tonn)

Produksjon Import Salg     Markedsbalanse 52 138       779     48 881  4 037