Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svinekjøttlagrene bygger seg opp

Den positive nyheten først; salget av svinekjøtt vokser med samme fart som de to siste åra. Salget er to prosent større enn til samme tid i fjor. Men tilførslene er hele 10 prosent større målt i kilo.


Svinekjøttlagrene bygger seg opp

Den positive nyheten først; salget av svinekjøtt vokser med samme fart som de to siste åra. Salget er to prosent større enn til samme tid i fjor. Men tilførslene er hele 10 prosent større målt i kilo.

 

Dette gir en ubalanse mellom tilførsler og salg som ikke er heldig. Foreløpig har ikke situasjonen skapt markedsproblemer av betydning, og det er heller ikke ventet at den gjør det resten av året. Men det er allerede nå nødvendig å diskutere og forberede flere tiltak enn de som går på pris, vekt og eksport med tanke på neste år.

 

EKSPORTERER TIL RUSSLAND

I fjor på denne tida var det bare 54 tonn svinekjøtt på lager. Nå er det 2 600 tonn svinekjøtt på lager. Det er eksportert et sted mellom 500 og 1 000 tonn svinekjøtt til Russland per uke 23. Det har blitt lettere å eksportere dit etter at russerne ikke fikk til noen avtale om import fra EU. Det går altså i øyeblikket ikke grisekjøtt fra EU til Russland.

WTOs eksportkvote for Norge tillater en kjøtteksport på 3 700 tonn i år.

 

POSITIVT SALG

Men selv om en økning i tilførslene på 10 prosent siste året er veldig høyt, så er det all mulig grunn til å merke seg den positive utviklingen på salgssida. Det er tross alt solgt to prosent mer svinekjøtt hittil i år enn til samme tid i fjor. Og i fjor ble det solgt mer enn året før, og året før der i gjen var det enda større økning i salget.

Vi har altså hatt en sterk økning i forbruket av svinekjøtt de siste åra, og den har ikke kommet av seg selv. Dette er veldig gledelig. Nå blir det spennende å se hvor lenge trenden kan holdes. Det blir ekstra viktig å holde fullt trykk i salgs- og markedsføringsarbeidet i året som kommer med den utviklingen vi ser nå.

 

BEDRE RESTEN AV ÅRET?

Prognosene for hele 2004 antyder en vekst i tilførslene på seks prosent. Hvis grunnlaget for disse prognosene er riktig, så burde det være håp om at veksten i tilførslene kan dempe seg utover resten av året.

Skrekkscenariene er derfor ikke tegnet på tavla i Norsk Kjøtt foreløpig. På den andre siden er det ingen grunn til å utydeliggjøre de klare signalene vi har sett så langt i 2004.