Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Helse og spisekvalitet viktigere enn noe annet

– Skal vi fortsette med gris i Norge så er helse og spisekvalitet de desidert viktigste avlsmålene. Produksjonsorienterte egenskaper må prioriteres ned, sa visekonsernsjefen i Norsk Kjøtt.


- Helse og spisekvalitet viktigere enn noe annet

– Skal vi fortsette med gris i Norge så er helse og spisekvalitet de desidert viktigste avlsmålene. Produksjonsorienterte egenskaper må prioriteres ned, sa visekonsernsjefen i Norsk Kjøtt.

 

Knud Daugaard serverte en markedsorientert, klar og konkret virkelighetsbeskrivelse til Norsvins årsmøte.

– De som tror at de greier seg i EU bare de får danske kraftfôrpriser er rimelig naive. Nordmenn blir stadig mindre opptatt av at maten skal være norsk. Grisebøndenes utfordring blir å kunne møte forbrukernes forventninger når det gjelder produksjonsforhold. Hvordan har grisene det? Når avvennes de? Vi i kjøttindustrien vil møte kritiske spørsmål om transport og effektivitet. Vi må kunne dokumentere produktene og spore dem tilbake til produsentene. I mitt hode vil Norsvins tre viktigste oppgaver i åra som kommer være disse; avl, avl og avl. Norsk Kjøtt forventer at vi skal være i verdensklassen på dette området, og vi har vært og er en støttespiller i prosessen. Hvis vi fortsatt skal hevde oss på gris i Norge så kreves det at avlsmålene prioriterer alt som har med helse og spisekvalitet å gjøre.

Drømmen er en frisk gris fra fødsel til død, og en gris som smaker godt. Alle andre mer produksjonsorienterte egenskaper må vi prioritere ned i forhold til disse to målene. Vi kan ikke konkurrere på pris i Norge uansett. I denne verdikjeden er Norsvin et lite, men viktig ledd. Salg er og blir viktigere, sa Daugaard.

Om sine egne medlemmer sa Daugaard at kjøttkonsernet må tenke enda mer på hva de tilbyr sine egne medlemmer enn de allerede har gjort.

– Ideologi er business, og omvendt. Danske svineprodusenter hadde ikke vært der de er i dag uten kjøttsamvirket i Danmark. Makt i markedet er og blir basisen også for norske svinebønder, sa han blant annet.