Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

1 500 tonn for mye gris

Et overskudd på 1 500 tonn svinekjøtt. Dette er Norsk Kjøtts reviderte prognose for 2004. Men markedsregulatoren frykter ikke store problemer av den grunn.


1 500 tonn for mye gris

Et overskudd på 1 500 tonn svinekjøtt. Dette er Norsk Kjøtts reviderte prognose for 2004. Men markedsregulatoren frykter ikke store problemer av den grunn.

 

Norsk Kjøtt har lagt inn en vekst i semintallene for i år på fire prosent, altså en oppgradering i forhold til høstens prognose for 2004. Samtidig er salget av svinekjøtt justert litt ned i forhold til den forrige prognosen. Dette betyr at indeksen for produksjon viser 104, mens indeksen for salg viser 102. En regner med at spekkimporten øker noe, hvilket gir et samlet overskudd på 1 500 tonn.

Tidligere var det til dels underdekning i prognosene for inneværende år. Importen av spekk er også justert litt opp. Summen av dette gir altså litt overdekning i stedet for høstprognosens antydning om det motsatte.

– Ser du behov for å plukke fram ekstraordinære virkemidler i markedsreguleringen hvis utviklingen fortsetter?

– Nei, jeg gjør ikke det, sier direktør Trygve Brandrud i Norsk Kjøtt.

– Jeg vet at noen er skeptiske til utviklingen i markedet og frykter det verste. Kanskje vil problemene bli større etter hvert, men for 2004 skal det ikke bli problemer. To kilo ned på vektene vil ta bort det meste av det prognoserte overskuddet. Vi har ikke svinekjøtt på lager nå, og vi har eksportkvote gjennom WTO på 3 500 tonn. Prisløypa kan også brukes til justeringer ved behov, sier Trygve Brandrud.

 

 

Produksjon

Import

Engrossalg

Differanse

 

Tonn

% endring

fra 2003

Tonn

Tonn

% endring

fra 2003

Tonn

Storfe/kalv

83 650

-1,4

4 459

91 939

-0,5

-3 230

Sau/lam

24 168

+1,2

856

24 770

+1,1

+254

Gris

109 029

+3,9

2181

109 700

+2,0

+1 500

Annet

825

 

 

825

 

 

Totalt

217 972

+1,5

7 496

226 634

+0,9

-1 466