Stikkord

Kjøttmarked

Det kommer neppe som noen bombe at overproduksjonen forsterkes i 2005. Nye prognoser viser økte tilførsler av gris i 2005 på tre prosent sammenliknet med i år. Det gir ny

Diskusjonen om hva som kan gjøres for å dempe overproduksjonen blir stadig hetere i svinenæringa. Noen mener at høyere slaktevektgrenser hos flere private slakterier er ødeleggende. Andre mener at virkeligheten

Markedsreguleringsordningen kan være konkurransevridende. Det mener Kjøttbransjens Landsforbund (KLF). Derfor har det engasjert Econ til å gå kritisk gjennom dagens system.