Stikkord

Kjøttmarked

3,3 kilo tyngre gris til privatslakteriene

Publisert: 10.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Diskusjonen om hva som kan gjøres for å dempe overproduksjonen blir stadig hetere i svinenæringa. Noen mener at høyere slaktevektgrenser hos flere private slakterier er ødeleggende. Andre mener at virkeligheten ikke er slik.

Flere purkeringer lagt på is

Publisert: 07.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Staten bør overta kjøttreguleringen

Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Markedsreguleringsordningen kan være konkurransevridende. Det mener Kjøttbransjens Landsforbund (KLF). Derfor har det engasjert Econ til å gå kritisk gjennom dagens system.

– Bonden bør fortsatt regulere kjøttmarkedet

Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Jeg er ikke i tvil om at vår bondeeide organisasjon fortsatt bør styre kjøttreguleringen, ganske enkelt fordi det er bonden som betaler kostnadene og får et eventuelt pristap ved overproduksjon.

Finsbråten på offensiven igjen

Publisert: 03.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

5000 tonn for mye i år

Publisert: 27.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Prognosene for året ser ut til å stemme ganske bra. Overbalansen av svinekjøtt blir vel 5000 tonn. Tilførslene av svinekjøtt har økt med sju prosent i 2004, mens salget har økt med én.