Stikkord

Kjøttmarked

Tre om overproduksjon

Publisert: 10.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Ny produksjonsrekord i 2005

Publisert: 10.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det kommer neppe som noen bombe at overproduksjonen forsterkes i 2005. Nye prognoser viser økte tilførsler av gris i 2005 på tre prosent sammenliknet med i år. Det gir ny produksjonsrekord.

3,3 kilo tyngre gris til privatslakteriene

Publisert: 10.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Diskusjonen om hva som kan gjøres for å dempe overproduksjonen blir stadig hetere i svinenæringa. Noen mener at høyere slaktevektgrenser hos flere private slakterier er ødeleggende. Andre mener at virkeligheten ikke er slik.

Flere purkeringer lagt på is

Publisert: 07.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Staten bør overta kjøttreguleringen

Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Markedsreguleringsordningen kan være konkurransevridende. Det mener Kjøttbransjens Landsforbund (KLF). Derfor har det engasjert Econ til å gå kritisk gjennom dagens system.

– Bonden bør fortsatt regulere kjøttmarkedet

Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Jeg er ikke i tvil om at vår bondeeide organisasjon fortsatt bør styre kjøttreguleringen, ganske enkelt fordi det er bonden som betaler kostnadene og får et eventuelt pristap ved overproduksjon.