Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Produksjonsregulering av gris


Produksjonsregulering av gris

 

I disse overproduksjonstider kan det være av interesse å se hva som skjedde forrige gang det var produksjonsregulerende tiltak i kjøttsektoren.

I Omsetningsrådets årsmelding for 2003 heter det at de produksjonsregulerende tiltakene i hovedsak ble avsluttet i år 2000. Når det gjaldt ordningen for avviklingen av svinehold, har tidligere kontroller avdekket uregelmessigheter i forhold til tidspunktet for ny oppstart av svineproduksjon. Deler av utbetalt tilskudd er krevd tilbake fra disse produsentene.

I 2003 ble det innvilget fire dispensasjoner fra forskriften. Gris fra annen besetning har for en avgrenset periode (grunnet sykdomssanering eller nybygg) fått innvilget omplassering hos en tidligere svineprodusent som har mottatt støtte til avvikling av svinehold.