Publisert: 10.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tre om overproduksjon


Tre om overproduksjon

Tor Henrik Jule, Sparbu

– Salg av kjøtt og forbrukstrender er den store utfordringen. Dette er nytt, men ser dessverre ut til å være en trend. Men jeg er ikke sikker på at alle aktører her ønsker og har fullt trykk på salget, sier  Tor Henrik Jule. I verste fall kommer en ikke utenom at noen må ut av næringa. Vi må støtte opp om de ordninger markedsregulator foreslår. Synd at ikke alle er med på dette. Markedsregulator har sagt at det ikke blir noen premiert purkeslakting. Det må en få alle til å forstå. De som eventuelt kan tenke seg slutte bør gjøre dette uten å vente på ordninger. En utfordring er at det som regel er disse som har råd til å være med lengst, og at det det tar tid å bestemme avvikling uten at det legges fram gulrøtter, sier Jule. 

 

Per Inge Egeland, Hjelmeland

– Situasjonen er krevende, men håndterbar. Jeg er optimist. Nå er det sommer, og sommeren gir mulighet for godt salg, sier Per Inge Egeland. Når det gjelder tiltak har Norsvin Rogaland diskutert dette. Vi har noen forslag. Det ene er å fortsatt kompensere lettslakting (selv om markedsregulator sier nei). I tillegg ønsker vi en ordning med førtidspensjonering av svineprodusenter som tenker på å slutte, og en ordning med sanering i problembesetninger (karantene i to år), foreslår Egeland. For den enkelte produsent er imidlertid tapene store nå, og de som har investert de siste årene vil slite tungt hvis overproduksjon fortsetter, sier Egeland. 

 

Jon Finborud, Øyer

– Jeg tror ikke tiltakene som er satt inn er tilstrekkelige, fordi forbruk og salg går net. Dette er tredje gang vi har overproduksjon i min tid, men det er mer alvorlig nå. Situasjonen kan også bli verre med et vaklende konsesjonsregelverk etter høstens valg. Det vil i så fall gjøre situasjon enda vanskeligere. Jeg er også veldig skuffet over jordbruksavtalen, og at bondelaget mener at Nortura bør ordne uttak av bedre priser. Av tiltak har jeg ikke mye nytt å foreslå, men vi må alle følge opp tiltakene fra markedsregulator. Kontraktproduksjon har vært nevnt, men jeg har ikke tro på det. Vi kan lett ende opp som en næring uten politisk aksept, sier Jon Finborud.