Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Produksjonsregulering koster 20 kroner kiloen

Det koster om lag 20 kroner kiloen å produksjonsregulere overskudd av svinekjøtt vekk. I tillegg kommer eksporttap, samt økte bevilgninger til sterkere markedsføring av svinekjøtt.


Produksjonsregulering koster 20 kroner kiloen

Det koster om lag 20 kroner kiloen å produksjonsregulere overskudd av svinekjøtt vekk. I tillegg kommer eksporttap, samt økte bevilgninger til sterkere markedsføring av svinekjøtt.

 

– Hvordan vil markedsregulatoren angripe et overskudd av svinekjøtt på 8300 tonn, direktør Trygve Brandrud i Gilde Norsk Kjøtt?

– Det er i prinsippet tre måter å gjøre det på. For det første kan vi prøve å selge mer. For det andre kan vi eksportere det vi har åpning for i WTO, og for det tredje kan vi redusere produksjonen ved å bruke ulike virkemidler som for eksempel slakting av lette griser, reduserte slaktevekter og eventuell eksport av smågris. Prisjusteringer er en siste utvei for å stimulere salget og redusere interessen for å produsere.

– Og alle disse virkemidlene vurderes nå?

– Ja, vi er allerede i gang med å planlegge sterkere salgskampanjer for svinekjøtt enn opprinnelig tenkt. Dernest vil vi bruke eksportkvota på 3500 tonn. Kanskje kan vi også eksportere smågris, men dette er en sak som KLF og vi nå jobber med. For det tredje vurderes det å regulere vektene og slakte lette griser.

– Hva koster det å regulere overskudd av svinekjøtt?

– Produsentene betaler nå ei omsetningsavgift på kr 1,90 for hvert kilo svineslakt de leverer. Det var opprinnelig meningen at denne avgifta skulle settes ned ved nyttår, men det ble ikke gjort. Nå er det ikke aktuelt å justere avgifta ned. Det kan snarere bli aktuelt å øke den med inntil 50 øre i løpet av året hvis situasjonen skulle kreve det. Produsentene bør ikke regne med at omsetningsavgifta blir satt ned i år. Opprinnelig hadde vi søkt om 35 millioner til regulering av svinekjøttoverskuddet som lå i den første prognosen. Nå ser vi at kvantumet blir større, og uten at vi ennå har regnet nøye på dette kan vi fort komme til å trenge 70–80 millioner til denne reguleringen. I tillegg kommer eksporttap og midler som må brukes til økt markedsføring av svinekjøtt.

– Blir situasjonen verre en i 2004/2005?

– Vanskelig å si, men det behøver kanskje ikke bli like ille hvis vi får til regulering av slaktevektene. Men det betinger at hele bransjen slutter opp om reguleringsordningen.

– Er det aktuelt å sette ned engrosprisen ytterligere?

– Vi har ikke tatt noen beslutning om det. Vi ligger allerede halvannen kroner under målprisen i forutsetningen for prognosen. Men hvis produsentene fortsetter å øke produksjonen fordi de ser at vi regulerer vekk overskuddet, så kan vi havne i den situasjonen at vi må vurdere også ytterligere prisnedgang, sier Trygve Brandrud.