Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Større overskudd i revidert prognose


Større overskudd i revidert prognose

 

Prognoseutvalget for kjøtt har oppjustert prognosen for tilførslene av svinekjøtt i 2006. Overskuddet av svinekjøtt i 2006 anslås nå til 8300 tonn. Dette er 2100 tonn mer enn før.

På grunn av en teknisk feil i Norsvins statistikkgrunnlag er det blitt brukt for lave tall for antall solgte doser med svinesæd i siste prognose. Tilførslene av gris ventes nå å øke med nesten 7 prosent i 2006. Tar man med minste adgangskvote for import ligger det an til en overdekning på om lag 8300 tonn svinekjøtt før eventuelle tiltak. Forrige prognose viste et overskudd før tiltak tilsvarende 6200 tonn.

Fra april 2005 til og med 1. kvartal 2006 er det beregnet og prognosert en økning i bedekningene på gris med ca én prosent. Med forutsetning om 3 kilo høyere slaktevekter i gjennomsnitt for året og en fortsatt effektivitetsøkning gir dette en prognosert økning i antall tonn svinekjøtt på om lag 7 prosent i 2006.