Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fortsatt økt verdenshandel med svinekjøtt


Fortsatt økt verdenshandel med svinekjøtt

 

Verdenshandelen med svinekjøtt fortsetter å stige. Verdens produksjon av svinekjøtt forventes å stige med gjennomsnittlig 2,2 prosent hvert år de fire neste åra, med sterkest vekst i Russland, Kina og Brasil. EU-produksjonen stiger bare litt. Men verdenshandelen med svinekjøtt ventes altså å vokse enda mer, nærmere bestemt 4,7 prosent hvert år.

Danske Slagterier regner for eksempel med at Australia vil fordoble sin import av dansk svinekjøtt fram mot 2009. I tall betyr det at den danske eksporten dit vil stige fra dagens 25 000 tonn til 50 000 tonn årlig. Danmark regner imidlertid ikke med å øke sin svineproduksjon særlig i tida fram mot 2009. De venter også at den årlige eksporten av dansk svinekjøtt vil være stabil på 1,9 millioner tonn, altså stort sett det samme som i fjor.

Men avsetningen mellom eksportmarkedene vil endre seg i favør av øst- Europa og Asia.