Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mye gris på gang – glem målprisen i år

Det er mye gris på gang i 2006. Seminstatistikkfeil fra Norsvin gjorde at prognosene for 2006 måtte justeres en gang til. Nå ventes et overskudd av svinekjøtt på 8300 tonn før tiltak settes inn. Og seminsalget økte i januar.


Mye gris på gang – glem målprisen i år

Det er mye gris på gang i 2006. Seminstatistikkfeil fra Norsvin gjorde at prognosene for 2006 måtte justeres en gang til. Nå ventes et overskudd av svinekjøtt på 8300 tonn før tiltak settes inn. Og seminsalget økte i januar.

 

Kjøttbransjen jobber nå med en rekke tiltak for å bøte på problemene som er i emning. Blant annet er mulighetene for eksport av smågris til Sverige tatt opp igjen. Dette blir i så fall et tiltak som må gjennomføres av medlemsbedriftene i kjøttbransjen på egen hånd. En kan ikke påregne støtte fra Omsetningsrådet til slik eksport. Et samarbeid om eksport av smågris til Sverige vil også være avhengig av konkurransemyndighetenes velsignelse.

De andre tiltakene som vurderes er kjent fra før. Markedsregulator Gilde Norsk Kjøtt har søkt Omsetningsrådet om støtte til slakting av lett gris, samt kompensasjon til slakterier som vil bruke lavere slaktevektgrenser som virkemiddel for å regulere markedet.

 

FLYTTER FOKUS

– Det er ingen tvil om at det er mye gris på gang. Den siste seminstatistikken fra Norsvin bekrefter det. Dessverre er det mye som går i kjøttets disfavør om dagen. E. coli-problemet som har lammet anlegget vårt på Rudshøgda er ikke bare et problem for Gilde. Når slike ting skjer så rammes hele kjøttbransjen negativt. Vi var i gang med en kampanje for kjøttdeig fra storfe. Men det er åpenbart ikke klima for å kjøre den nå, så fokuset er flyttet over på gris.

 

TILTAK I MAI?

– Når vil det eventuelt bli satt inn reguleringstiltak?

– Kanskje ikke før i april/mai. Vi har ikke løpende overskudd av svinekjøtt akkurat nå, men vi ser jo tegninga framover. Vi vet også at grillsesongen starter så smått i april, og den kan jo komme til å sette enda sterkere fokus på svinekjøtt i år enn vi vanligvis ser. I forfjor kom overskuddet av svinekjøtt fra uke 15–16, og vi startet som kjent å senke slaktevektene siste halvår i 2004 og første halvår i 2005. Også Midt-Norge Slakteri fulgte visstnok vår linje, men ikke de øvrige slakteriene. Det er derfor ikke aktuelt å bruke vektgrenser denne gangen hvis ikke Omsetningsrådet gir grønt lys, og hele bransjen omfattes.

– Så svinekjøttprodusentene kan se langt etter målpris på svinekjøtt i år?

– Jeg tror nok det ja. Vi ligger allerede halvannen krone under, og vi ser at vi ikke kan ta ut målpris på lenge. For oss er det en utfordring at vi skal styre mot et prisnivå som ligger høyere enn det markedsbalansen kan tåle, sier Trygve Brandrud.