Publisert: 21.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Betydelig svineoverskudd i 2006

Det ser ikke lyst ut for svinekjøttmarkedet i 2006. Prognoseutvalget varsler produksjonsøkning på 5 prosent og ingen salgsøkning. Det vil gi et overskudd på 6200 tonn.


Betydelig svineoverskudd i 2006

Det ser ikke lyst ut for svinekjøttmarkedet i 2006. Prognoseutvalget varsler produksjonsøkning på 5 prosent og ingen salgsøkning. Det vil gi et overskudd på 6200 tonn.

 

Ved beregning og vurdering av salgsproduksjonen tas det utgangspunkt i utvikling i dyretall, bedekninger, ytelse osv. Modellberegningene som danner grunnlaget for vurdering av engrossalget tar utgangspunkt i den økonomiske utviklingen i samfunnet, og prisutviklingen på de ulike kjøttslag. For svin er det forutsatt et prisnedslag på gjennomsnittlig kr 1,35 i prognoseperioden.

 

SLIK BLE 2005

 

 

Utvikling i

Utvikling i

Balanse

 

produksjon

engrossalg

tonn

Svinekjøtt

-1 %

3 %

1800

Storfe og kalv

0 %

-3 %

3100

Sau/lam

-2 %

4 %

-1300

 

 

FOR MYE NORSK KJØTT I 2006

I 2006 er det prognosert en økning i tilførslene av kjøtt totalt på cirka to prosent. Det er beregnet om lag uendret engrossalg av kjøtt.

 

2006-PROGNOSENE ER SLIK:

 

 

Utvikling i

Utvikling i

Balanse

 

salgsproduksjon

engrossalg

tonn

Svinekjøtt

5 %

0 %

6200

Storfe og kalv

-1 %

1 %

-1600

Sau/lam

-1 %

-3 %

-700

 

 

Fra april 2005 til og med 1. kvartal 2006 er det prognosert en nedgang i bedekningene på gris med ca 1 %. Med forutsetning om 3 kg høyere slaktevekter i gjennomsnitt for året og en fortsatt effektivitetsøkning, gir dette en prognosert økning i antall tonn svinekjøtt på om lag 5 % i 2006. Noe av den registrerte økningen i engrossalget på svin i fjor lå på kommersielle lagre ved inngangen til 2006 og drar engrossalget noe ned.

 

NEDGANG I SÆDSALGET

Salget av svinesæd har gått svakt ned. Det ble redusert med 2,8 % fra 2004 til 2005. De tre siste månedene av 2005 viser imidlertid en litt lavere nedgang, i gjennomsnitt minus 1,4 %.

 

Total inseminering

2004

2005

Endring

 

404111

392897

-2,8 %